ขอเชิญร่วมบริจาค อุปกรณ์ สร้างโบสถ์ธรรมชาติ
วัดป่าพระพิฆเณศวร์(วัดป่าบ้านบาก)  ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
—————————————————————————-

อุปกรณ์ในการสร้างโบสถ์ธรรมชาติ มีรายการดังนี้

1)อิฐโบราณเผาแกลบ ก่อโบสถ์ธรรมชาติ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 50 เซ็นติเมตร จำนวน 6,000 ก้อน เป็นเงิน 96,000 บาท
2)อิฐโบราณเผาแกลบ ก่อฐานชุกชีประดิษฐานพระประธานประจำโบสถ์ ธรรมชาติ จำนวน 300 ก้อน เป็นเงิน 4,800 บาท
3)อิฐโบราณเผาแกลบก่อสะดือโบสถ์ จำนวน 600 ก้อน เป็นเงิน 9,600 บาท
4)อิฐโบราณเผาแกลบก่อฐานตั้งใบเสมา 8 ต้น จำนวน 320 ก้อน เป็นเงิน 5,120 บาท
5)เหล็กเทคานคอดิน
-5.1เหล็กข้ออ้อย 12 มิลเต็ม 50 เส้น ×220 จำนวนเงิน 11,000 บาท
-5.2 เหล็กเส้น 9 มิลเต็ม 60
-5.3 เหล็กเดิน 6 มิลเต็ม100
-5.4ไม้อัด 15 มิล 8 แผ่น
-5.5 ลวดดำ 2 ขด
เป็นเงิน 30,100 บาท
6)ไวเมทเทพื้นอุโบสถ 50 เมตร จำนวน 2 ม้วน เป็นเงิน 3,280 บาท
7)ปูนเทพื้น จำนวน 6 คิว
เป็นเงิน 12,600 บาท
8)ปูนก่ออิฐ จำนวน 100 กระสอบๆ ละ 135 x100 เป็นเงิน 13,500 บาท
9)อุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นเงิน 50,000 บาท
-9.1 เครื่องผสมปูนระบบไฟฟ้า
-9.2 รถเข็น จำนวน 2 คัน
-9.3 ถังปูน/กะบะผสมปูน/เกรียงเหล็ก/ค้อนปอนด์/จอบขุดดิน/ดอกสว่านเจาะปูน
10)ไม่มีค่าแรงช่าง ใช้พระสงฆ์ สามเณร และ ช่างจิตอาสาชาวบ้านปากน้ำร่วมแรงก่อสร้าง
•10.1 ทางวัดจัดหาภัตตาอาหารถวายพระสงฆ์สามเณร และเลี้ยงช่าง มื้อละ 300 บาท รวมระยะเวลาในก่อสร้างประมาณ 3-4 เดือน แล้วเสร็จ เป็นเงิน 27,000 บาท
•10.2 ค่าเติมน้ำมันยานพาหนะสำหรับช่างเดินทางมาทำงาน ระยะเวลา 3-4 เดือน เป็นเงิน 10,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 262,000 บาท
(สองแสนหกหมื่นสองพันบามถ้วน)
หมายเหตุ : ค่าอุปกรณ์นี้ ไม่รวมค่าจัดสร้างพระประธาน และมณฑปสำหรับประดิษฐานพระประธาน ซึ่งอยู่ในระหว่างการออกแบบ
ขอชีวิต หน้าที่ การงาน และครอบครัวของท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างโบสถ์ธรรมชาติวัดป่าแห่งนี้ จงมีรากฐานที่มั่นคง
ขอเกียรติยศ เดช อำนาจ จงแผ่ไพศาลไป ถึงความรุ่งเรืองไพโรจน์ยิ่ง ดุจดั่งดวงอาทิตย์รุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางท้องฟ้า ในเวลาเที่ยงวัน
ขอความปรารถนาทั้งปวง จงถึงความบริบูรณ์ ดุจดั่งความบริบูรณ์แห่งความปรารถนาของพระมหาโพธิสัตว์
ติดต่อร่วมทำบุญ
พระมหาไพทูล ชุตินฺธโร
เจ้าอาวาสวัดป่าพระพิฆเณศวร์ (วัดป่าบ้านบาก)
☎️ 084 877 1327
ธนาคาร : ออมสิน
สาขา. : อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี. : วัดบ้านบาก
เลขบัญชี : 020200307773