วันนี้ 15 เมษายน พ.ศ 2563 วันแห่งบูรพาจารย์ เป็น วันชาตกาล หลวงตาจันทร์ บ้านเฮา (เจ้าคุณ พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล)

 วัตถุมงคล ของ พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล)

บางส่วน

✅ อ่านประวัติท่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.paknamubonclub.com/พระบูรพาจารย์ชุมชน/พระมงคลธรรมวัฒน์/
คลิปเสียงหลวงพ่อ ให้คำอวยพร คลิ๊กฟังตามลิ้งค์
ชีวประวัติ รำลึกเชิดชู เกียรติประวัติ ท่านเจ้าคุณ พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล) และรายละเอียด วัตถุมงคล ที่ท่านได้สร้างไว้ได้ที่