ลอยกระทงหาดบุ่งสระพัง-บ้านปากน้ำ

ลอยกระทง ที่ เจดีย์ บุ่งสระพัง หาดบุ่งสระพัง

ลอยกระทง ปีนี้ คืน 11 พฤศจิกายน 2562 มาลอยกระทง ที่ เจดีย์บุ่งสระพัง บ้านเฮา กันดีกว่า ชมความสวยงาม เจดีย์ บุ่งสระพัง สีทอง เหลืองอร่าม ประกาย สวยงงาม จาก แสงจันทร์ วันเพ็ญ พระจันทร์เต็มดวง