เปิดจอง พระบูชาหลวงพ่อเงิน ๗๐๐ ปี พระชัยหลังช้างแห่งแผ่นดินอีสานอุบลราชธานี