บุญข้าวประดับดิน

บ้านปากน้ำ สืบสาน ประเพณีอีสาน ตามฮีตสิบสอง ครองสีบสี่  บ้านเฮา ได้พร้อมกันทำ บุญเดือนเก้าข้าวประดับดิน แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ เป็นบุญประเพณีของชาวท้องถิ่นอีสานเก่าแก่ โบราณกาล จนมาถึง ยุคปัจจุบัน เพื่อทำบุญอุทิศหาญาติๆ พี่น้อง ที่เผิ่นได้ เสียชีวิต ล่วงลับไป ปรโลก แล้ว มีบิดามารดาปู่ย่าตายาย ญาติโก โหติกา
เป็นต้น เป็นการแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณของบรรพชน

ข้อมูล เกี่ยวกับ บุญข้าวประดับดิน เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.paknamubonclub.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99/