ทีมจิตอาสา ชาวบ้าน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หมู่ 3 & 10 ร่วมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ณ วัดป่า บ้านเฮา เพื่อไม่ให้รก บดบังความสวยงาม ธรรมชาติ วัดป่าที่มาจาก facebook พิสิทธิ์พงษ์ อุบล