โดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์
-เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) กับคณะศิษย์วัดหนองป่าพง
-พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) กับ พระราชสุเมธาจารย์ (หลวงพ่อสุเมโธ)
-พระราชกิจจาภรณ์ กับ พระราชสุเมธาจารย์
————————
ชาตกาล ๙๐ ปี หลวงพ่อสมเด็จฯ วัดสระเกศ
๑๐๐ ปี หลวงพ่อชา สุภัทโท
เปิดใจหลวงพ่อสุเมโธ
เหตุใด…ดอกบัวจึงบานสะพรั่งในตะวันตก
—————————
รำลึกวันวาน เบื้องหลัง เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ผู้เมตตาให้พระราชสุเมธาจารย์ (หลวงพ่อสุเมโธ) เป็นพระอุปัชฌาย์
อาจาริยบูชาสองบูรพาจารย์ ชาตกาล ๙๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ ๑๑ มกราคม ๒๔๗๑ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖) และ ชาตกาล ๑๐๐ ปี พระโพธิญาณเถร(ชา สุภัทโท ๑๗ มิถุนายน ๒๔๖๑ – ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๕ )
หลวงพ่อสุเมโธเล่าว่า ในปี ๒๕๐๙ เป็นปีแรกที่ได้มาเมืองไทยได้พบ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ขณะที่ท่านกำลังจะไปเวียงจันทร์ ตอนนั้นอาตมายังเป็นฆราวาสอยู่ เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ แต่ก็มีความตั้งใจจะบวชเป็นพระแล้ว นั่งรถไปหนองคาย เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ก็รับเรื่องที่จะบวชให้เข้าพรรษาปีนั้น ก็เลยได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่วัดเนินตะนาว จ.หนองคาย ปีหนึ่ง ปีต่อมา ๒๕๑๐ ท่านเจ้าคุณพระธรรมปริยัติมุนี เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เป็นพระอุปัชฌาย์ ก็บวชให้เป็นพระให้ที่วัดศรีสะเกษ แล้วก็ส่งไปอยู่กับหลวงพ่อชา ที่จังหวัดอุบลราชธานี ”
พระราชสุเมธาจารย์ ย้อนรำลึกความทรงจำ …
นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ โรเบิร์ต แจ๊กแมน ทหารเรือ อาสาสมัคร Peace Corp ได้พบพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ในประเทศไทย แล้วได้เดินทางไปเผยแผ่ธรรมในประเทศอังกฤษเป็นรูปแรก โดยการนำของหลวงพ่อชา สุภัทโท ผู้ก่อตั้งวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
หลวงพ่อสุเมโธ ชาวสหรัฐอเมริกา ลูกศิษย์พระชาวต่างชาติของหลวงพ่อชา สุภัทโท รูปแรกของวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี ในวัย ๘๔ ปี พรรษาที่ ๕๓ มีเรื่องเล่าอันประทับใจ เกี่ยวกับ ปฏิปทาและจริยาวัตรของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ในฐานะพระมหาเถระผู้ใหญ่ ในวันที่ศิษยานุศิษย์ น้อมรำลึกถึงหลวงพ่อสมเด็จวัดสระเกศในวันคล้ายวันเกิด ๙๐ ปีในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
“หลังจากบวชแล้ว ท่านเจ้าคุณพระธรรมปริยัติมุนี พระอุปัชฌาย์อาตมาก็พามาพบท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ที่วัดสระเกศ ตอนนั้นท่านสมณศักดิ์ที่ พระพรหมคุณาภรณ์ ท่านบอกว่า เวลาเวลาที่มีกิจมากรุงเทพฯ ก็ให้มาพักที่นี่ได้ ซึ่งตอนนั้นได้มาพักที่วัดสระเกศหลายสัปดาห์ ทำเรื่องวีซ่า ธุระหลายอย่าง หลังจากนั้นก็เวลามากรุงเทพฯ ก็มาพักที่วัดสระเกศเป็นประจำ
“เวลามาพัก เจ้าประคุณสมเด็จฯ ท่านชอบชวนสนทนาเรื่องการปฏิบัติ ท่านอยากรู้ว่า เราปฏิบัติอย่างไร แล้วท่านก็นิยมชมชอบหลวงพ่อชามาก ท่านอยากจะช่วยหลวงพ่อชาตามกำลังความสามารถของท่าน เพื่อให้คำสอนของหลวงพ่อชาเผยแผ่ไปให้ประชาชนชาวไทยได้กว้างขวาง ”
“อาตมาเป็นพระฝรั่งรูปแรก ลูกศิษย์หลวงพ่อชา สมัยนั้น ในอุบลราชธานี ไม่เคยเห็นพระฝรั่งเลย สมัยนั้น ปี ๒๕๑๐ มีแต่ทหารอเมริกัน มีสงครามเวียดนาม ทหารอเมริกันมีเยอะ ชาวอุบลก็ตกตื่นใจ ที่เห็นอาตมาเป็นพระ แล้วบวชอยู่กับหลวงพ่อชา สมัยนั้น วัดหนองป่าพงกันดารมาก ไม่มีอะไรฟุ่มเฟือยสักนิดเดียว ชาวบ้านก็สงสัย ทำไมเรามีความทุกข์ ทำไมจึงมาบวชเป็นพระ เพราะเรามีความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้า อยากจะปฏิบัติให้เกิดในจิตใจของเราได้
“เวลาหลวงพ่อชาส่งอาตมาไปอยู่ประเทศอังกฤษ เจ้าประคุณสมเด็จฯก็ช่วยเป็นธุระให้มากมาย แล้วหลังจากที่หลวงพ่อชาอาพาธถึง ๑๐ ปี จนมรณภาพ เจ้าประคุณสมเด็จฯ ช่วยพระในวัดหนองป่าพงมาก ท่านเป็นห่วงพระเวลาอาพาธ ท่านจึงรับเป็นเจ้าคณะภาค ๑๐ เพื่อช่วยพระในวัดหนองป่าพงด้วย แล้วในช่วงนั้น ตั้งแต่หลวงพ่อชาอาพาธ อาตมาอยู่ประเทศอังกฤษ ก็พยายามกลับมาทุกปี จนกระทั่งหลวงพ่อชามรณภาพ ก็พยายามกลับมาทุกปีเหมือนเดิน เวลากลับมาก็ได้มากราบสมเด็จพระพุฒาจารย์ก่อน และพักที่วัดสระเกศ
​“แล้วตอนที่เราไปอยู่อังกฤษ ปี ๒๕๒๐ ปีหนึ่ง เราก็สงสัยว่า ถ้าเราอยู่นานๆ ก็ต้องรับหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ด้วย เพราะในต่างประเทศลำบากมากในการจะบวชเป็นพระ มีลูกศิษย์หลายคนอยากจะบวช แต่ก็บวชไม่ได้ พอกลับมาเมืองไทยก็กราบเจ้าประคุณสมเด็จฯ ว่าจะเป็นพระอุปัชฌาย์ในประเทศอังกฤษได้ไหม ท่านก็รับเรื่อง อำนวยความสะดวกทุกอย่าง ให้เรามีสมณศักดิ์ เพื่อทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ ทำให้ปัจจุบันมีลูกศิษย์หลวงปู่ชาหลายรูปไปอยู่ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา และอีกหลายประเทศ
“ คำสอนของหลวงปู่ชา เข้าใจง่าย เหมาะกับผู้ที่มีความเจริญ มีสิ่งภายนอกดีแล้ว สมัยนี้ คำสอนพระพุทธเจ้ามีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาจิต ในเมืองนอก ธรรมะอย่างนี้ ไม่มีใครสอน แต่พระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้มาเมื่อสองพันหกร้อยกว่าปีมาแล้ว ยังทำได้ ยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไร ยังบริสุทธิ์อยู่ เราก็คิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นองค์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา ในชีวิตพระสุเมโธ
“เมื่อทราบข่าวเจ้าประคุณสมเด็จฯ มรณภาพ (เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ อายุ ๘๕ ปี พรรษาที่ ๖๘) เราก็สลดใจมาก แต่เราก็เตรียมตัวแล้ว เพราะร่างกายเสื่อมไปต้องทิ้ง เจ้าประคุณสมเด็จฯ ท่านสิ้นด้วยความมีสติสัมปชัญญะ มีปัญญา ในการปฏิบัติอบรมจิตจนพร้อมแล้ว ท่านก็เตรียมตัวมาอย่างดีแล้ว ตอนนี้อาตมามีรูปภาพ ของเจ้าประคุณสมเด็จฯ ในกุฏิ ในวัดป่ารัตนวันที่อาตมาไปจำพรรษาอยู่ ระลึกถึงท่านทุกวัน ท่านเป็นองค์ที่เรารักมาก ท่านช่วยตามกำลังของท่านทุกอย่าง เพราะพระที่อยู่เมืองนอก ไม่เหมือนอยู่เมืองไทย ถ้าไม่มีเจ้าประคุณสมเด็จช่วยก็คงลำบาก เช่นเดียวกับคนไทยที่อยู่ที่โน่น ก็ต้องช่วยเหลือกัน คนไทยในอังกฤษ อยู่มานานแล้วก็ยังมีจิตใจเป็นไทยอยู่ เห็นพระก็มาทำบุญ มาปฏิบัติ ทำให้เราอยู่เมืองนอกอยู่แล้วสบายใจ รู้ว่าจะปฏิบัติต่อพระ ตามพระวินัยอย่างไร”
พระราชสุเมธาจารย์ สนทนากับพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ และกล่าวต่อมาว่า เพราะความเมตตาของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์แท้ๆ ที่ทำให้ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ในต่างประเทศได้
โดยการนำของพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท ) ผู้ก้าวย่างนำศิษย์ไปพร้อมกับบาตรเปล่าในต่างประเทศ และมีหลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยวอุปเสณมหาเถระ) คอยเกื้อกูล ในที่สุดดอกบัวแห่งปัญญาจากพระพุทธองค์ก็เบ่งบานในใจของคนบนโลกอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้
พระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เล่าว่า ท่านสุเมโธ หลังไปอยู่ต่างประเทศนาน ท่านอยากกลับมาอยู่เมืองไทย เพราะอายุมากแล้ว อยากกลับบ้าน ดินฟ้าอากาศก็ไม่สะดวก จึงมาขออนุญาตหลวงพ่อสมเด็จ กลับบ้าน
“บ้านในที่นี้คือ ประเทศไทย ท่านเรียกเมืองไทยเป็นบ้านท่าน”
และเป็นบ้านที่สร้างพระสุปฏิปันโนไปทั่วโลกเพื่อดับร้อนในใจของคนทุกข์ให้เห็นสัจธรรมความจริงแห่งชีวิต
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สนง. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ

๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ อาจาริยบูชา ๙๐ ปี หลวงพ่อสมเด็จฯ วัดสระเกศ
วันนี้ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพ จัดงานภายในเป็น ๓ ส่วน คือ
๑. ภาคเช้า บำเพ็ญกุศลรำลึกถึงท่าน
๒. ภาคนันทนาการของเด็กนักเรียนกิจกรรมเยาวชนโรงเรียนโดยรอบวัดสระเกศ มีเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม ตอบคำถามเกี่ยวกับคำสอน ความคิดของหลวงพ่อสมเด็จ
และ ๓.ภาควิชาการ มีการเสวนาหลักสูตรนวัตกรรมการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ โดย พระวิทยากรสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนผู้ปกครอง หลักสูตรนี้จะใช้สำหรับเด็กที่ไม่อยากเรียน ติดศูนย์ไม่ยอมแก้ จะทำอย่างไร
๑๒-๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ อาจาริยบูชา หลวงปู่ชา สุภัทโท


Link exchange

THAI RIVER CRUISE

THAILAND HIGHLIGHT

ล่องเรือ ดินเนอร์ เจ้าพระยา

Cabaret Show Thailand