จัดพิธีฉลองมหาเปรียญ

วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง จัดพิธีฉลองมหาเปรียญ ปีที่ ๖ 

จัดพิธีฉลองมหาเปรียญ ปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี. วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโมลี ป.ธ.๙ รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐ ปฏิบัติศาสนกิจ เมตตาเป็นประธานมอบทุนการศึกษาและบายศรีสู่ขวัญแก่พระภิกษุ – สามเณร ผู้สอบไล่ได้บาลีสนามหลวง ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ ถึงเปรียญธรรม ๙ ประโยค ( ลูกหลานชาวอุบลราชธานี ) ปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑ ในการนี้คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยการนำของพระเดชพระคุณศรีวิสุทธิมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ( ฝ่ายการศึกษา ) นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีสามีจิกรรม พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโมลี ป.ธ.๙ รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาด้วย ขออนุโมทนา


ที่มาFacebook;
Phra Sriwisut Kantasilo Thamnu และ อนุวัตร ทิพพิชัย