ภาพพุทธประวัติ ที่จิตรงดงาม
วัดป่า บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง
ธรรมะออนไลน์ ฟรีหนังสือธรรมะ

หนังสือธรรมะ ดาวน์โหลด หนังสือ คติธรรม ข้อคิด ธรรมะออนไลน์ อ่าน ฟรี ๆ

ดารา ผู้ใจบุญ ร่วมทำบุญ
ดารา ร่วมทำบุญ ประเพณี แห่หลวงพ่อเงิน แต่ละปี หนุ่ม ศรราม เทพภิทักษ์ ปี 2552 นุ่น วรนุช ต๊อด ปิดิ บี มาติกา หนิง ปณิตา พร้อม คณะ ปี 2553
วิทยุ ออนไลน์ คลื่นแม่มูล

วิทยุ ออนไลน์ อุบลราชธานี  คลื่นแม่มูล ปากน้ำ FM 94.10 MHz

วิทยุ ออนไลน์ อุบลราชธานี  คลื่นแม่มูล ปากน้ำ FM 94.10 MHz

โหวต ท่องเที่ยว อุบลราชธานี
แหล่งท่องเที่ยว อุบลราชธานี แบบไหน ที่ท่านชื่นชอบ ?
 
ตอนนี้กำลัง Online กี่คน ?
เรามี 72 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

   

สักการะ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ณ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง (หลวงพ่อเงิน ๗๐๐ ปี) อุบลราชธานี  

หลวงปู่รอด นนฺตโร พระครูวิโรจน์รัตโนบล

AddThis Social Bookmark Button

ท่องเที่ยว อุบลราชธานี กับ ส่งเสริม ท่องเที่ยว ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานีประวัติ หลวงปู่ ท่าน พระครูวิโรจน์รัตโนบล ( รอด นันตโร )
หลวงปู่ท่านพระครูวิโรจน์รัตโนบล ( รอด นันตโร ) บูรพาจารย์ พระมงคลธรรมวัฒน์หลวงปู่ ท่าน พระครูวิโรจน์รัตโนบล  หรือ หลวงปู่รอด  นามเดิม  บุญรอด  นามสกุล  สมจิตต์   เกิดที่จังหวัดอุบลราชธานี  ท่านอุปสมบท  ณ  ที่วัดมณีวนาราม (ป่าน้อย)  ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่วัดทุ่งศรีเมือง  อุบลราชธานี  และอยู่จำพรรษาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนี้จนกาลถึงแก่มรณภาพ  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๔๘๔    ปฏิปทาและจริยาสมบัติ  หลวงปู่เป็นพระภิกษุที่ทรงคุณธรรมอันประเสริฐยิ่ง  มีเมตตาจิตสูง  มีวิริยะอุตสาหะและมีขันติธรรมอย่างแรงกล้า  มีจิตใจสงบเยือกเย็น มีความสุขุมคัมภีรภาพมาก  ปกตินิสัย  ท่านเป็นผู้มีใจโอบอ้อมอารี  มีเมตตากรุณาต่อชนทุกชั้นไม่ว่ายากดีมีจน  มีปกติโอภาปราศรัยด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส  ผู้มีโอกาสได้เข้าใกล้ชิดท่านทุกคนรู้จักเคารพและมีศัทธาเลื่อมใสอิ่มเอิบในท่านโดยไม่มีวันจืดจาง  ท่านมีปกติสอนคนให้เป็นคนดี  และสร้างสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นดี  ท่านมีปกติมองทุกสิ่งทุกอย่างในทางที่ดีเสมอ  การกระทำและคำพูดของท่านจะเป็นไปเพื่อความดีและมีคำว่าดีติดคำพูดของท่านอยู่ตลอดเวลา  จนกระทั่งประชาชนทั้งหลายได้ร้องเรียกท่านด้วยความเคารพเลื่อมใสเพิ่มขึ้นอีกว่า  “ท่านพระครูดีโลด”  ทั้งนี้ก็เพราะไม่ว่าใครจะทำอย่างใดและพูดอะไรกับท่าน  ท่านก็ว่าดีทั้งนั้น  ไม่เคยขัดใจใครเลย
ความเป็นผู้มีบุญญาภินิหาร  เป็นธรรมเนียมประจำที่ถือกันมาตั้งแต่ครั้งดึกดำบรรพ์ของชาวนครพนมจนกระทั่งถึงกาลปัจจุบันนั้นมีอยู่ว่า  พระธาตุพนมนั้นมีความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เกรงกลัวและเป็นที่เรารถบูชาของชาวบ้านชาวเมืองอยู่เป็นอย่างยิ่ง  เพราะถือกันว่ามีเทพาอารักษ์มีมเหศักดิ์คุ้มครองพิทักษ์รักษา  ผู้ใด ๆ จะกล้ำกลายเข้าไปใกล้องค์พระธาตุโดยการขาดสัมมาคารวะต่อองค์พระธาตุมิได้  จะ
ได้รับโทษทันตาเห็น แม้แต่ต้นไม้ต้นหญ้าซึ่งขึ้นอยู่ที่องค์พระธาตุนั้น  ก็จะไม่มีผู้ใดกล้าแตะต้องได้  ครั้งต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๔ ท่านพระครู
สีทา วัดบูรพา ท่านอาจารย์มั่น  และท่านอาจารย์หนู  พร้อมด้วยคณะได้เดินธุรงค์มาถึงพระธาตุพนมแห่งนี้ได้เห็นความเลื่อมโทรมขององค์พระธาตุแล้ว  ก็เกิดความสังเวชสลดใจใคร่ที่จะซ่อมแซม  จึงได้แนะนำทายกทายิกาชาวเมืองธาตุพนมให้ลงไปอาราธนาหลวงปู่ท่านพระครูวิโรจน์ฯ  วัดทุ่งศรีเมือง  ขึ้นมาเป็นหัวหน้าดำเนินการบูรณะซ่อมแซมองค์พระธาตุ  หลวงปู่ท่านพระครูวิโรจน์ ฯ  ก็ยินดีรับอาราธนาขึ้นมายังธาตุพนมตามประสงค์พอท่านขึ้นไปถึง  แล้วท่านก็ได้ให้มีการประชุมหัวหน้าของชาวบ้านชาวเมืองในการที่จะดำเนินการบูรณะซ่อมแซมชาวบ้านบอกว่าให้ท่านพาปูลานพระธาตุเพียงอย่างเดียวพอได้เป็นที่กราบไหว้บูชาก็พอแล้ว  ไม่ยอมให้แตะต้ององค์พระธาตุโดยเด็ดขาด  ท่านก็บอกชาวบ้านไปว่าถ้าท่านไม่ได้ไปบูรณะซ่อมแซมตั้งแต่พื้นดินยอดองค์พระธาตุแล้วท่านจะไม่ทำ  ชาวบ้านคัดค้านโดยประการต่าง ๆ  หาว่าท่านไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลธรรม  เพราะจะไปรื้นเจดีย์ตัดโพธิ์ศรีลอดหนังพระเจ้าเป็นบาปหนัก  และกล่าวว่าถ้าปล่อยให้ท่านทำตามที่ท่านต้องการแล้ว  เทพาอารักษ์ที่พิทักษ์รักษาองค์พระธาตุก็จะโกรธแค้นทำให้ชาวบ้านชาวเมืองเดือดร้อนต่าง ๆ นานา  ท่านก็ได้ให้เหตุผลโดยประการต่าง ๆ ชาวบ้านชาวเมืองก็ไม่ยอม  ท่านจึงแจ้งให้ทราบว่าถ้าไม่ยอมให้ท่านทำ  ท่านก็จะกลับจังหวัดอุบลฯ  ชาวบ้านก็เรียนท่านว่าจะกลับก็ตามใจ  แล้วก็พากันเลิกประชุมกลับบ้านไป 

พระครูวิโรจน์รัตโนบล ( รอด นันตโร )

 ในขณะที่ชาวบ้านกำลังกลับจากประชุมที่วัดนั้น  บางคนก็ยังกลับไม่ถึงบ้านของตนด้วยซ้ำไป  ปรากฏว่ามีหญิงคนหนึ่งชื่อนางเทียม  ได้ถูกเจ้าเข้าสิงตัว  ให้บ่นว่าดุด่าอาฆาตมาดโทษหัวหน้าชาวบ้านผู้ขัดขวางคัดค้านไม่ให้หลวงปู่ท่านพระครูวิโรจน์ ฯ  ซ่อมแซมพระธาตุ  เช่นว่า  “อ้ายคนใดบังอาจขัดขวางเจ้ากู  มิให้ท่านซ่อมแซมพระธาตุ  กูจะหักคอมัน  ท่านจะทำก็ปล่อยให้ท่านทำเป็นไร สูจะไปขัดขืนท่านทำไม  แม้กูเองก็ยังเกรงกลัวพระบารมีของท่าน”  ดังนี้เป็นต้น  ฝ่ายชาวบ้านมีเฒ่ามหาเสนีเป็นอาทิ  เมื่อเห็นเป็นเหตุการณ์วิปริตไปเช่นนั้นก็พากันเกิดความสดุ้งตกใจกลัวว่าจะมีภัยอันตรายมาถึง  จึงได้พากันรีบกลับวัด  ไปกราบไหว้วิงวอนขอขมาลาโทษท่านหลวงปู่และกราบนิมนต์ท่านไว้มิให้กลับไปเมืองอุบลฯ  พร้อมทั้งอาราธนาให้ท่านเป็นผู้นำกระทำการทุกอย่างสุดแต่ท่านจะประสงค์พวกตนก็จะปฏิบัติตามทุกสิ่งทุกอย่าง  ท่านก็รับนิมนต์อยู่ปฏิบัติงานต่อไปจนเป็นที่สำเร็จเรียบร้อยทุกประการ  ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงบุญญาภินิหารอันสูงส่งของท่านหลวงปู่ได้เป็นอย่างดียิ่ง
ความเป็นผู้ทรงคุณธรรมทางด้านความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเวทมนต์ และคาถาอาคมต่าง ๆ  ย่อมเป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีและกว้างขวางในสมัยนั้นว่า  หลวงปู่ท่านพระครูวิโรจน์รัตโนบล  เป็นอาจารย์ผู้มีเวทมนต์และ  คาถาอันศักดิ์สิทธิ์และแก่กล้าสามารถที่จะกำจัดปัดเป่าความทุกข์ร้อนของประชาชนผู้ที่ถูกคุณไสยถูกใส่ถูกทำถูกผีเข้าเจ้าสิงต่าง ๆ  ได้อย่างดียิ่ง  ท่านสามารถใล่ปัดรังควานและเสนียดบ้านเสนียดเมืองให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  บ้านใดเมืองใดเกิดเดือดร้อนมีเหตุภัยต่าง ๆ  บ้านเมืองนั้นจะนิมนต์ท่านไปทำพิธีปัดเสนียดจัญไรระงับความเดือดร้อนและเหตุเภทภัยต่าง ๆ  เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปอยู่เป็นประจำ  นอกจากนี้ท่านยังสามารถรักษาผู้เจ็บไข้ได้ทุกข์ต่าง ๆ ให้หายได้เป็นอย่างดี  เช่นคนที่แขนหักขาหักกระดูกแตกเหล่านี้  ท่านก็สามารถทำน้ำมนต์ให้ทาที่เจ็บที่หักให้ติดต่อกันหายสนิทดีได้ด้วยอำนาจบุญญาภินิหาร  และด้วยเวทมนต์คาถาอาคมอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านเอง  วัตถุมงคลที่ท่านสร้างขึ้นมี  ๑.  เหรียญ ๒.  ผ้ายันต์  เสื้อยันต์  ๓.  ตะกรุด  ทั้งหมดนี้ได้เคยแจกจ่ายแก่ทหารที่ไปสมรภูมิสงครามอินโดจีนและเชียงตุงเชียงคาน  ได้เห็นอภินิหารมาแล้ว คณะฝ่ายจัดสร้างเหรียญมี  พระครูกิตติยาภรณ์โกศล  เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีได้กราบเรียนขออนุญาตจากท่านเจ้าคุณพระวิโรจน์รัตโนบล  เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง  และพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลเมธี  เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี  คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญแห่งบุญญาภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ซึ่งมีอยู่โดยประการต่าง ๆ  ดังกล่าวมานี้  จึงจัดสร้างเหรียญหลวงปู่ชุดที่  ๓  ขึ้นและได้นำเข้าในพิธีปลุกเสกครั้งใหญ่ที่วัดมหาวนาราม  (ป่าใหญ่)  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลฯ  เหรียญหลวงปู่คณะกรรมการได้จัดสร้างขึ้นในครั้งนี้  คณะกรรมการได้มอบเหรียญให้  พระครูใบฎีกาบุญจันทร์  จตูตสลฺโล  เจ้าอาวาสวัดบ้านปากน้ำ  ตำบลกุดลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบล ฯ  จำนวน  ๑๐,๐๐๐  เหรียญ  เพื่อให้ประชาชนนำไปสักการบูชาหาทุนดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถวัดบ้านปากน้ำ  โดยเหตุที่วัดบ้านปากน้ำนี้  หลวงปู่ท่านพระครูวิโรจน์ ฯ  ท่านได้เคยนำชาวบ้านบุกเบิกขยายเนื้อที่วัดและบูรณปฏิสังขรณ์หลายครั้งหลายหน  และท่านเคยไปพักแรมที่วัดบ่อยครั้งทั้งนี้อาศัยเหตุที่ได้มีชาวบ้านบากน้ำไปบวชเป็นลูกศิษย์  อยู่กับท่านหลยคน  ท่านจึงได้มีเมตตานุเคราะห์รับอาราธนามาพาชาวบ้านบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ด้วยดีในระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เหรียญบูชาดังกล่าวนี้  ท่านพระครูใบฎีกาบุญจันทร์  ได้นำไปถวายหลวงปู่ผาง  วัดอุดคงคารีรีเขตต์  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งเป็นพระอาจารย์กัมัฏฐานผู้มีชื่อเสียงโด่งดังท่างเสน่ห์มหานิยมและอยู่ยงคงกระพันเป็นที่รู้จักกันดีของประชาชน  เพื่อให้ท่านทำพิธีปลุกเสกซ้ำให้อีก  และหลวงปู่ผางท่านก็ได้มีเมตตานุเคราะห์ปลุกเสกให้ด้วยดีสมเจตนารมณ์ของผู้สร้างทุกประการ

เหรียญพระครูวิโรจน์รัตโนบล (รอด) วัดทุ่งศรีเมือง รุ่นแรก สร้างเมื่อปี พ.ศ.2483 ถือเป็นสุดยอดเหรียญยอดเหรียญพระครูวิโรจน์รัตโนบล (รอด) วัดทุ่งศรีเมือง รุ่นแรก สร้างเมื่อปี พ.ศ.2483 นิยมอันดับหนึ่งของจังหวัดอุบล ผู้สร้างคือหลวงวิจิตรวาทการในฐานะที่องค์ท่านเป็นผู้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนม หรือบางท่านสันนิษฐานว่าอาจเป็นขุนบุรัสการ ผู้แทนราษฏรจังหวัดอุบลสมัยนั้น มีอย่ด้วยกัน 2 พิมพ์คือ
1. พิมพ์นิยมพิมพ์ใหญ่ มี 2 แบบคือ หลังยันต์ และหลังจาร
2. พิมพ์ต้อ
ด้านความนิยมถือเป็นเหรียญหลักของภาคอีสาน จะเป็นรองแค่เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่นแรกเท่านั้น นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวอุบลเป็นอย่างยิ่ง นอกจากเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกแล้ว ยังมีเหรียญพิมพ์พระธาตุพนมที่สร้างในคราวเดียวกัน นอกจากนั้นยังมีตะกรุด, ผ้ายันต์, เสื้อยันต์ที่แจกให้ทหารไปรบในสงครามอินโดจีน หลังจากที่หลวงปู่รอดมรณะภาพเมื่อปีพ.ศ.2485 ได้มีหลายวัดในจังหวัดอุบลจัดสร้างเหรียญรูปเหมือนท่านเพื่อระลึกบูชาท่านแต่ความนิยมยังไม่มากเท่าที่ควร

เหรียญพระครูวิโรจน์รัตโนบล (รอด) วัดทุ่งศรีเมือง สร้าง ที่ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง

เหรียญ พระครูวิโรจน์รัตนโนบล (หลวงปู่รอด ทนฺตโร ) รุ่น สร้าง อุโบสถ วัดปากน้ำ  เหรียญ พระครูวิโรจน์รัตนโนบล (หลวงปู่รอด ทนฺตโร ) รุ่น สร้าง อุโบสถ วัดปากน้ำ

 

 


 

แฟนคลับ ปากน้ำ FC กด Like ปากน้ำ อุบล คลับ ฮักปากน้ำ ติดตามเรา บน Facebook เด้อ..

ข่าวสาร ข้อมูล ความเคลื่อนไหว เว็บบอร์ด ล่าสุด บน เว็บบอร์ด ปากน้ำ อุบล คลับ !!

ความเคลื่อนไหวอื่นๆ »

VDO ZONES TODAY วีดีโอ ยอดฮิต วันนี้ !!

Chat Box of Paknam Ubon Club ทักทาย เว้าสู่กันฟัง

 Smile  พูด คุย สอบถาม สาระทุกข์ สุกดิบ กัน ได้ทุกเรื่องที่ Chat Box Laughing   


Get your own Chat Box! Go Large!

สื่อมวลชน ให้ความสำคัญ กับ ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี

:: รายการทีวี
  ช่อง 7 สี ช่วยชาติบูรณาการณ์ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี   ช่อง 7 สี สะเก็ดข่าว " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  3-Chanal  
:: หนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ " เหนือฟ้าใต้บาดาล โดย กังฟู "  ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ ตะลุยโลกใบใหญ่ ฉบับ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 หนังสือพิมพ์ข่าวสด " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี หนังสือพิมพ์มติชน   " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี    
หนังสือพิมพ์ประชารัฐ หนังสือพิมพ์แนวหน้าอีสาน  ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  หนังสือพิมพ์ภูธร " เที่ยงตรงฉับไว " ชุมชนบ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี        
:: นิตยสาร
 หนังสืออมตะ " หนังสือธรรมะ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี   หนังสือธงธรรม " หนังสือธรรมะ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  นิตยสาร ลานโพธิ์ " นิตยสารพระ " ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี   หนังสือนะโม " หนังสือธรรมะ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี    
:: หน่วยงานราชการ

      องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Amazing-Thailand

เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทย คึกคัก

   
:: เว็บไชต์ ที่เกี่ยวข้อง กับ ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี
 

 วัดปากน้ำอุบล.คอม

 ปากน้ำ94.คอม  
:: เว็บไชต์ เพื่อนบ้าน ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี - แลกลิงค์ เป็นเพื่อนบ้านกับ เรา

เที่ยวอุบล ฯ เมืองดอกบัว ทัวร์ลาวใต้ ไปได้ทุกวัน กับ South Laos Tour

บ้านออนซอน

วัดอีสานดอทคอม IsanGate.com

ไหว้พระประจำปีเกิด

 

 


l ล่องเรือสำราญ แม่น้ำเจ้าพระยาBANGKOK SIGHTSEEING lThailand Travel Guide informationl Thailand Highlight l ล้างแอร์ อุบล KANCHANABURI RIVERKWAI TOUR l  ดินเนอร์ เจ้าพระยา l CABARET SHOW THAILAND l ดินเนอร์ เจ้าพระยา ราคาถูก l KHAO YAI TOUR l

 เที่ยวอุบลราชธานี ไหว้พระเมืองอุบลราชธานี ท่องเที่ยว ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี แลกลิงค์ และ ดู ลิ้งค์ เพื่อนบ้าน กับเรา เพิ่มเติมได้ที่  " แลกลิงค์