ภาพพุทธประวัติ ที่จิตรงดงาม
วัดป่า บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง
ธรรมะออนไลน์ ฟรีหนังสือธรรมะ

หนังสือธรรมะ ดาวน์โหลด หนังสือ คติธรรม ข้อคิด ธรรมะออนไลน์ อ่าน ฟรี ๆ

ดารา ผู้ใจบุญ ร่วมทำบุญ
ดารา ร่วมทำบุญ ประเพณี แห่หลวงพ่อเงิน แต่ละปี หนุ่ม ศรราม เทพภิทักษ์ ปี 2552 นุ่น วรนุช ต๊อด ปิดิ บี มาติกา หนิง ปณิตา พร้อม คณะ ปี 2553
วิทยุ ออนไลน์ คลื่นแม่มูล

วิทยุ ออนไลน์ อุบลราชธานี  คลื่นแม่มูล ปากน้ำ FM 94.10 MHz

วิทยุ ออนไลน์ อุบลราชธานี  คลื่นแม่มูล ปากน้ำ FM 94.10 MHz

โหวต ท่องเที่ยว อุบลราชธานี
แหล่งท่องเที่ยว อุบลราชธานี แบบไหน ที่ท่านชื่นชอบ ?
 
ตอนนี้กำลัง Online กี่คน ?
เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

   

สักการะ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ณ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง (หลวงพ่อเงิน ๗๐๐ ปี) อุบลราชธานี  

วัดสุปัฎนารามวรวิหาร ไหว้พระ 9 วัด อุบลราชธานี

AddThis Social Bookmark Button

ไหว้พระ 9 วัด อุบลราชธานี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อุบลราชธานี  วัดสุปัฏนารามวรวิหาร - ไหว้พระ 9 วัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อุบลราชธานี

วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี - วัดใต้ - วัดกลาง - วัดหลวงวัดสุปัฎนารามวรวิหาร - วัดศรีอุบลรัตนาราม - วัดทุ่งศรีเมือง - วัดมณีวนาราม - วัดมหาวนาราม

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ::   วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนสมเด็จ อ. เมือง จ.อุบลราชธานี วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ได้ตั้ง ริมฝั่ง แม่น้ำมูล ซึ่งไหลผ่านทางทิศใต้ของ ตัวเมืองอุบลราชธานี วัดสุปัฏนารามวรวิหาร มีเนื้อที่ ทั้งหมด 21 ไร่ 38 ตารางวา วัดสุปัฏนารามวรวิหาร เป็นวัดธรรมยุติกนิกายแห่งแรกของภาคอีสาน มีสถานะเป็นพระอาราม  หลวงชั้นตรี สร้างในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยมีกระแสพระบรมราชโองการ

 วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ไหว้พระ 9 วัด อุบลราชธานีโปรดเกล้า ฯ ให้คณะกรรมการเมืองอุบลราชธานี มีพระพรหมราชวงศ์ ( กุทอง ) เป็นประธานเลือกพื้นที่วัด คณะกรรมการ  ดังกล่าวเห็นว่า ที่ท่าเหนือระหว่างเมืองกับบุ่งกาแซวเป็นที่เหมาะสม เหมาะแก่ผู้ต้องการความสงัดและเป็นที่สะดวกแก่ผู้ต้อง  การบำเพ็ญศาสนกิจ ทั้งเป็นที่สบายแก่การบิณฑบาต จะไปในเมืองก็ไม่ไกล จะไปทางบ้านบุ่งกาแซวก็ไม่ห่าง มีความสะดวก  ทั้งทางบกและทางน้ำ เพราะอยู่ฝั่งแม่น้ำมูล เป็นท่าดี อยู่คุ้งน้ำ จะเข้าจะออกก็สะดวกจึงนำความขึ้น
กราบทูลทรงทราบ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าฯ ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปราบที่ทาง เริ่มลงมือ เมื่อ พ.ศ. 2393 แต่ประกาศเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2396 และโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามว่า" วัดสุปัฏนาราม " แล้วโปรดให้พระพรหมราชวงค์ไปอาราธนาท่าน พันธุโล ( ดี ) กับท่านเทวธัมมี ( ม้าว ) มาครองวัด ในวันที่ประกาศตั้งวัด ต่อมา พ.ศ. 2478 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯทรงพระกรุณาโปรดยกฐานะของวัดขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้น "วรวิหาร" นามว่า " วัดสุปัฏนารามวรวิหาร " พระอุโบสถหลังใหม่ ของ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร พระอุโบสถหลังเดิม มีความยาว 11 วา 2 ศอก กว้าง 8 าไม้แก่นก่ออิฐโอบเสา หลังคาลดเป็น 2 ชั้น มุงด้วย ไม้ มีกระเบื้องช่อฟ้าใบระกา ประดับกระจก หน้าบันด้านตะวันออกสลักลายเครือ ตะวันตกสลักลายดอกไม้ พื้นถมดินปูด้วย กระเบื้องดินเผา และต่อมาพระอุโบสถหลังนี้ได้ผุพังลง ประกอบบริเวณด้านหน้าแคบ ไม่พอแก่กองทหาร กองตำรวจ กอง ลูกเสือ ที่ตั้งแถวในการทำพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาประจำปี เจ้าอาวาสรูปที่ 7 คือสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน)  สมัยดำรงสมณศักดิ์ที่พระพระราชมุณี เป็นเจ้าคณะมณฑลอุบลราชธานี จึงได้นิมนต์พระมหาเถระ ข้าราชการ คหบดีหลาย  ฝ่ายเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกัน และเห็นควรรื้อถอนพระอุโบสถหลังเก่าออก แล้วปลูกสร้างหลังใหม่ทดแทน ให้เกิด ความมั่นคงถาวร โดยมีเหตุผล 2 ประการ คือ
1.ให้พ้นทาง หากมีการตัดถนนในอนาคต
2. ให้พ้นตลิ่งฝั่งแม่น้ำมูล โดยให้หันพระอุโบสถลงสู่แม่น้ำ (ทิศใต้)

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ไหว้พระ 9 วัด อุบลราชธานี 
พระอุโบสถหลังใหม่มีขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร สูง 22 เมตร ผู้อำนวยการสร้าง ได้แก่ สมเด็จพระ
มหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) สถาปนิกผู้ออกแบบ คือ หลวงสถิตย์นิมานกาล (ชวน สุปิยพันธ์) เป็นช่างหลวงเป็นผู้ออกแบบ พระอุโบสถมีศิลปะอยู่ 3 ส่วน ส่วนบน(หลังคา) เป็นศิลปะทรงไทย กลางเป็นศิลปะแบบเยอรมันส่วนฐานเป็นของขอมโบราณ
โดยดำเนินงานตามขั้นตอนดังนี้
พ.ศ. 2460 เริ่มเตรียมอุปกรณ์เพื่อการก่อสร้าง
พ.ศ. 2463 เริ่มลงมือก่อสร้าง
พ.ศ. 2473 การก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างหยาบ
พ.ศ. 2479 จัดงานฉลองทำพิธีผูกพัทธสีมารวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 70,000 บาท
การก่อสร้างนั้นได้มีตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส โดยมีพระราชมุณีเจ้าคณะมณฑล เป็นประธานหาทุน เจ้าคณะมณฑลได้ออกไปแสดงธรรมตามท้องที่ตำบลต่าง ๆ และให้สมุหเทศาภิบาล ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจ  ฝ่ายปกครอง สั่งให้ราษฎรไปฟังและสละเงินปัจจัยต่างๆ บูชากัณฑ์เทศน์ ลงบัญชีรายได้ไว้เป็นตำบลๆไป การก่อสร้างอิฐโบก ปูน ครั้งแรกได้จ้างช่างจีนและช่างญวน มาทำเป็นตัวอย่าง แล้วคัดเลือกผู้สนใจร่วมทำ พอสามารถทำเองได้ ก็เลิกจ้างช่าง ชาวต่างชาติ ตอนแรกได้ใช้ปูนที่ได้นำมาจากจังหวัดนครพนม ซึ่งอยู่ค่อนข้างไกลและราคาแพง ต่อมาได้สำรวจพบหินปูน 
ชนิดเดียวกัน ในเขตตำบลตาลสุม (อำเภอตาลสุมในปัจจุบัน)อำเภอพิบูลมังสาหารในสมัยนั้น ซึ่งอยู่ใกล้แม่น้ำมูลและมีความ สะดวกกว่า จึงให้ราษฎรทำปูนขาย ปูนที่ทำขึ้นแม้จะไม่ขาวนักแต่คุณภาพเท่ากับซีเมนต ์ เนื่องจากการก่อสร้างต้องสิ้น เปลืองวัสดุอุปกรณ์มากมาย สมัยนั้นยังไม่มีผู้ที่ทำไว้จำหน่าย จึงได้ตั้งโรงงานช่างขึ้น แล้วสอนแบบก่อสร้าง สอนวิชาปั้น และก่อเตาเผาอิฐ สอนวิธีสีข้าว โดยวัดเป็นผู้ควบคุมดูแล เจ้าหน้าที่บ้านเมืองคือสมุหเทศบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดและ ข้าราชการให้การสนับสนุนจนได้รับความสำเร็จ การตั้งโรงงานนี้ นับว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เพราะเป็นจุดเริ่มต้น ที่ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ ซึ่ง ประชาชนได้ยึดถือปฏิบัติต่อกันมา การก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ.2479 ลักษณะของพระอุโบสถเป็นอาคารขนาดใหญ่ กว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร สูงจากพื้นถึงช่อฟ้า 22 เมตร สร้างคล้ายทรงพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่ 3 (อิทธิพลจีน) คือ ตัว อาคารมีชาลา (ระเบียง) เสานางจรัล(เสานางเรียง) ทรงสี่เหลี่ยมล้อมรอบระหว่างเสาก่ออิฐเป็นรูปโค้งเรือนแก้ว (โค้งแหลม แบบโกธิคของฝรั่งเศส) ตัวอาคารไม่ทำหน้าต่าง แต่ทำเป็นประตูโดยรอบทั้งทางด้านหน้าและด้านข้าง หลังคาทรงจั่ว ชั้น เดียวมีพะไร(ปีกนก) 2 ข้าง คลุมชาลา หน้าจั่วเรียบเต็มเสมอเสาด้านหน้า (คล้ายโบสถ์อิทธิพลจีนสมัยรัชกาลที่ 3 ) มีลายปูน ปั้น เป็นลายไทยผีมือช่างญวน (เป็นลายไทยที่ไม่มีเอกลักษณ์ของลายไทยอยู่เลย ตัวลายลีบช่องไฟกว้าง ไม่ได้สัดส่วน) ช่อฟ้า รวยลำยองเป็นรูปพญานาคแบบญวน เชิงบันไดทั้ง 4 ด้าน ปั้นปูนรูปสิงโตหมอบยิ้มอยู่มุมละ 1 ตัว ซึ่งแตกตางไปจากโบสถ์ อื่นๆ ที่นิยมทำพญานาคเฝ้าบันได ส่วนที่หน้าพระอุโบสถ มีจารึกโบราณสมัยขอมหลายชิ้น เช่น จารึกถ้ำหมาไน ทับหลัง เฉพาะทับหลัง กล่าวกันว่า เป็นทับหลังที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย (พุทธศตวรรษที่ 12-13) สิ่งที่สำคัญภายในวัด 1. พระประธานในพระอุโบสถ นามว่า พระสัพพัญญูเจ้า
2. พระพุทธสิหิงค์ ( จำลอง ) ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงครามอัญเชิญมาประดิษฐาน
3. พระพุทธรูปประทานพร สมัยสุโขทัย 1 องค์ สมเด็จพระมหาวีรวงค์ติสโสประทานมา
4. พระพุทธรูปศิลา นาคปรกสมัยลพบุรี 3 องค์ สมเด็จพระมหาพระมหาวีรวงค์ติสโสประทานมา
5. พระพุทธรูปประทานพร สมัยอยุธยา 1 องค์ สมเด็จพระวีรวงค์ติสโสประทานมา
6. พระแก้วขาวเพชรน้ำค้างสมาธิ 1 องค์ สมเด็จพระมหาวีรวงค์ติสโสประทานมา
7. พระบรมสารีริกธาตุ และอรหันตธาตุ สมเด็จพระมหาวีรวงค์ติสโสประทานมา
8. รูปหล่อ ( โลหะ ) พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ( สิริจันโท จันทร์ ศุภสร )
9. รูปหล่อ ( โลหะ ) สมเด็จพระมหาวีรวงค์ ( ติสโส อ้วน แสนทวีสุข )
10. หอพิพิธภัณฑ์วรวัตถุโบราณต่าง ๆ
11. หอปริยัติธรรม อาคารเรียนตึกวิทยาคาร เป็นที่ตั้งยุวพุทธิกสมาคมและศูนย์พุทธเยาวชนเป็นศูนย์กลางการศึกษา ทั้งนักธรรม บาลีและสามัญศึกษา ประวัติพระประธานในพระอุโบสถ  พระประธานในพระอุโบสถ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ชื่อว่า พระสัพพัญญูเจ้าเป็นพระที่หล่อขัดเงาสิ้นโลหะ 30 หาบ พระอุปัชฌายะสีทาอดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพาเป็นช่างโดยหล่อที่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์หน้า วัดสุปัฏนาราม นั่นเอง เริ่มการหล่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2459 เวลา 04.03 น. แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2459 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 4 คืบ (ก่อนพ.ศ.2483 ประเทศไทยนับเดือนเมษายนเป็นเดือนแรกของปีและนับเดือนมีนาคมเป็นเดือนสุดท้าย เดือนกรกฎาคมจึงมาก่อน)
.คำว่า สุปัฏนาราม มีความหมาย 2 นัย คือ
1.หมายถึงวัดที่มีสถานที่ตั้งเหมาะสมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล มีท่าเรือที่ดี สะดวกในการในการเดินทางและบิณฑบาต
2.หมายถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นศาสนสถานเปรียบดังเรือที่ส่งมนุษย์ข้ามโอฆสงสารไปได้

http://www.southlaostour.com/แหล่งเที่ยว-อุบลราชธานี/วัดสุปัฏนารามวรวิหาร.html

 

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 

แฟนคลับ ปากน้ำ FC กด Like ปากน้ำ อุบล คลับ ฮักปากน้ำ ติดตามเรา บน Facebook เด้อ..

ข่าวสาร ข้อมูล ความเคลื่อนไหว เว็บบอร์ด ล่าสุด บน เว็บบอร์ด ปากน้ำ อุบล คลับ !!

ความเคลื่อนไหวอื่นๆ »

VDO ZONES TODAY วีดีโอ ยอดฮิต วันนี้ !!

Chat Box of Paknam Ubon Club ทักทาย เว้าสู่กันฟัง

 Smile  พูด คุย สอบถาม สาระทุกข์ สุกดิบ กัน ได้ทุกเรื่องที่ Chat Box Laughing   


Get your own Chat Box! Go Large!

สื่อมวลชน ให้ความสำคัญ กับ ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี

:: รายการทีวี
  ช่อง 7 สี ช่วยชาติบูรณาการณ์ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี   ช่อง 7 สี สะเก็ดข่าว " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  3-Chanal  
:: หนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ " เหนือฟ้าใต้บาดาล โดย กังฟู "  ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ ตะลุยโลกใบใหญ่ ฉบับ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 หนังสือพิมพ์ข่าวสด " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี หนังสือพิมพ์มติชน   " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี    
หนังสือพิมพ์ประชารัฐ หนังสือพิมพ์แนวหน้าอีสาน  ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  หนังสือพิมพ์ภูธร " เที่ยงตรงฉับไว " ชุมชนบ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี        
:: นิตยสาร
 หนังสืออมตะ " หนังสือธรรมะ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี   หนังสือธงธรรม " หนังสือธรรมะ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  นิตยสาร ลานโพธิ์ " นิตยสารพระ " ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี   หนังสือนะโม " หนังสือธรรมะ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี    
:: หน่วยงานราชการ

      องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Amazing-Thailand

เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทย คึกคัก

   
:: เว็บไชต์ ที่เกี่ยวข้อง กับ ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี
 

 วัดปากน้ำอุบล.คอม

 ปากน้ำ94.คอม  
:: เว็บไชต์ เพื่อนบ้าน ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี - แลกลิงค์ เป็นเพื่อนบ้านกับ เรา

เที่ยวอุบล ฯ เมืองดอกบัว ทัวร์ลาวใต้ ไปได้ทุกวัน กับ South Laos Tour

บ้านออนซอน

วัดอีสานดอทคอม IsanGate.com

ไหว้พระประจำปีเกิด

 

 


l ล่องเรือสำราญ แม่น้ำเจ้าพระยาBANGKOK SIGHTSEEING lThailand Travel Guide informationl Thailand Highlight l ล้างแอร์ อุบล KANCHANABURI RIVERKWAI TOUR l  ดินเนอร์ เจ้าพระยา l CABARET SHOW THAILAND l ดินเนอร์ เจ้าพระยา ราคาถูก l KHAO YAI TOUR l

 เที่ยวอุบลราชธานี ไหว้พระเมืองอุบลราชธานี ท่องเที่ยว ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี แลกลิงค์ และ ดู ลิ้งค์ เพื่อนบ้าน กับเรา เพิ่มเติมได้ที่  " แลกลิงค์