ภาพพุทธประวัติ ที่จิตรงดงาม
วัดป่า บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง
ธรรมะออนไลน์ ฟรีหนังสือธรรมะ

หนังสือธรรมะ ดาวน์โหลด หนังสือ คติธรรม ข้อคิด ธรรมะออนไลน์ อ่าน ฟรี ๆ

ดารา ผู้ใจบุญ ร่วมทำบุญ
ดารา ร่วมทำบุญ ประเพณี แห่หลวงพ่อเงิน แต่ละปี หนุ่ม ศรราม เทพภิทักษ์ ปี 2552 นุ่น วรนุช ต๊อด ปิดิ บี มาติกา หนิง ปณิตา พร้อม คณะ ปี 2553
วิทยุ ออนไลน์ คลื่นแม่มูล

วิทยุ ออนไลน์ อุบลราชธานี  คลื่นแม่มูล ปากน้ำ FM 94.10 MHz

วิทยุ ออนไลน์ อุบลราชธานี  คลื่นแม่มูล ปากน้ำ FM 94.10 MHz

โหวต ท่องเที่ยว อุบลราชธานี
แหล่งท่องเที่ยว อุบลราชธานี แบบไหน ที่ท่านชื่นชอบ ?
 
ตอนนี้กำลัง Online กี่คน ?
เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

   

สักการะ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ณ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง (หลวงพ่อเงิน ๗๐๐ ปี) อุบลราชธานี  

วัดกลาง ไหว้พระ 9 วัด อุบลราชธานี

AddThis Social Bookmark Button

ไหว้พระ 9 วัด อุบลราชธานี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อุบลราชธานี  วัดกลาง - ไหว้พระ 9 วัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อุบลราชธานี

วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี - วัดใต้ - วัดกลาง - วัดหลวงวัดสุปัฎนารามวรวิหาร - วัดศรีอุบลรัตนาราม - วัดทุ่งศรีเมือง - วัดมณีวนาราม - วัดมหาวนาราม

วัดกลาง อุบลราชธานี ::  วัดกลาง ตั้งอยู่ถนนราชวงศ์ ริมฝั่งแม่น้ำมูล อยู่ถนนพรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  สร้างเมื่อ พ.ศ.2325 โดยเจ้าราชวงศ์ (ก่ำ) เป็นผู้สร้างใกล้กับคุ้มหรือ "โฮงราชวงศ์" ตามคตินิยมแต่โบราณที่เสาะหาทำเลใกล้แม่น้ำสร้างเมือง แล้วสร้างวัดควบคู่กัน ชื่อวัดเรียกตามทางน้ำไหล วัดที่เจ้าราชวงศ์สร้าง อยู่ระหว่าง "วัดเหนือท่า"

วัดกลาง - ไหว้พระ 9 วัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อุบลราชธานี
(บริเวณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบัน) กับ "วัดใต้ท่า" (สนง.กรไฟฟ้าฯ ปัจจุบัน) จึงได้ชื่อว่า " วัดกลาง " พระบทม์ เป็นพระประธานในวิหารเก่าแก่ ตั้งแต่ครั้งสร้าง วัด เป็นพระพุทธปฏิมาปางมารวิชัยที่งดงาม มาก ขนาดหน้าตักกว้าง 78 นิ้ว (1.98 ม.) สูง 108 นิ้ว (2.75 ม.) สร้างด้วยอิฐดินเหนียว ผสมเกสรดอกบัว จึงได้มีชื่อว่า " พระบทม์ " มาจากคำว่า ปทุม - ปทม - บทม์ หมายถึง "พระ ดอกบัว"ได้แก่ บัวหลวง มีสีแดง กลิ่นหอม เป็นพระพุทธรูปที่ประสามพรเกื้อกูล ให้เกิดความสำเร็จ ตามแรงแห่งสัจจาธิษฐานปรารถนา 
สมัยก่อน ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นปู่ย่า ตายาย เมื่อได้พบเห็นสิ่งที่หมดจดงดงามสดสวย มักจะ อุทานเปรียบเทียบว่า "จะแม่นงามปานพระบทม์จุดเริ่มต้น ของ การสร้า วัดกลาง เมื่อ พ.ศ.2334 เมื่อท้าวคำผง ได้สร้างเมืองอุบลราชธานี และสร้างวัดหลวงเสร็จแล้ว ฝ่ายเจ้าราชวงศ์ได้แก่ ท้าวก่ำ ซึ่งเป็นบุตรของพระราชวงศา มีจุดประสงค์สร้างถาวรวัตถุการกุสล เป็นอนุสรณ์ให้เป็นหลักฐานมิ่งขวัญบ้านเมือง เช่นเดียวกับเจ้าหลวง ได้คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ซึ่งอยู่ใกล้กับคุ้มราชวงศ์ จึงได้ชักชวนราษฎรตั้งวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งให้นามว่า “วัดกลาง” เพราะอยู่ย่านกลางเมืองอุบลราชธานี การสร้าง วัดกลางสร้างขึ้นในราว พ.ศ. 2336 ห่างจาก วัดหลวง เพียง 3 ปี ปรากฏในสมัยพระประทุมราชวงศา(ท้าวคำผง) เป็นเจ้าครองเมืองนั้น มีวัดเกิดขึ้น ๓ วัดคือ วัดหลวง, วัดกลาง และวัดเหนือท่า ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๕ เขตวาสุงคามสีมากว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๙ ตอนที่ ๑๐๙ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๕ พระพุทธรูป ที่สำคัญ ภายใน วัดกลาง

วัดกลาง - ไหว้พระ 9 วัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อุบลราชธานี  
พระบทม์ ” เป็นพระประธานเก่าแก่ประจำพระวิหารเก่า ตั้งแต่สร้างวัดชาวเมืองอุบลราชธานี  รุ่นเก่าเรียกว่า “ พระบทม์ ” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่งดงามองค์หนึ่ง คนรุ่นเก่าเล่าสืบทอดกันมาว่า พระพุทธรูปองค์ นี้ สร้างด้วยอิฐดินเหนียวผสมเกสรดอกบัวและ ว่านจำป่าศักดิ์ ป่นละเอียด อธิษฐานก่อปั้นเป็นองค์พระบทม์ ไม่มีเหล็กเสริมภายในและใช้เกสรดอกบัวป่นละเอียดคลุกเคล้ากับยางบง น้ำแช่หนังวัวเผา น้ำแช่เปลือกเม็ก น้ำข้าวจ้าวต้ม หินเผาไฟป่นให้ละเอียด น้ำอ้อยเคี่ยวให้เหนียวผสมเป็นเนื้อเดียวกันดีแล้วใช้ฉาบทาให้ผิวขององค์พระบทม์ ด้วยกรรมวิธีแบบโบราณที่เรียกขานกันว่า “ ปูนน้ำอ้อย ”
พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์ (ทองหล่อ สํวโร) ท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ได้กรุณาอธิบายเพิ่มเติมว่า พระบทม์ ขนาดหน้าตักกว้าง 78 นิ้ว สูง 108 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และเก่าแก่ของเมืองอุบลราชธานี องค์หนึ่ง คำว่า “พระบทม์” มาจากคำว่า (ปทุมํ-ปทม-บทม์) หมายถึง “ดอกบัว” ได้แก่ บัวหลวง มีสีแดง กลิ่นหอม เป็นพระพุทธรูปที่ประสาทพรเกื้อกูลให้เกิดความสำเร็จ ตามแรงแห่งสัจจาธิษฐานปรารถนา คนรุ่นเก่าเมื่อจะกล่าวถึงของสำคัญและเก่าแก่ของเมืองอุบลฯ แล้วชอบกล่าวคำว่า “ พระบทม์ วัดกลาง พระบางวัดใต้ หอไตรวัดทุ่ง ” จนติดปาก คำว่า “พระบฎ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานอธิบายความหมายว่า “ผืนที่มีรูปพระพุทธเจ้าแขวนไว้เพื่อบูชา” ซึ่งตรงกับความหมายใน “สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคอีสาน” ส่วนคำว่า “พระบท” ปรากฏในหนังสือ, บทความ, แผ่นพับ และข้อเขียนต่างๆ โดยทั่วไปที่เขียนถึงพระบทที่ประดิษฐาน ณ วิหารวัดกลาง แต่ที่วัดกลางเขียนว่า “พระบทม์” เพราะมีความหมายเป็นการเฉพาะดังที่ได้กล่าวมา พระบทม์วัดกลาง งดงามมากมีพุทธลักษณะอย่างเดียวกับ “พระเหลาเทพนิมิต” บ้านพนา เป็นฝีมือช่างรุ่นแรกของเมืองอุบลราชธานี

ที่มา :  http://www.southlaostour.com/แหล่งเที่ยว-อุบลราชธานี/วัดกลาง-พระบทม์.html

  
   
 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 

แฟนคลับ ปากน้ำ FC กด Like ปากน้ำ อุบล คลับ ฮักปากน้ำ ติดตามเรา บน Facebook เด้อ..

ข่าวสาร ข้อมูล ความเคลื่อนไหว เว็บบอร์ด ล่าสุด บน เว็บบอร์ด ปากน้ำ อุบล คลับ !!

ความเคลื่อนไหวอื่นๆ »

VDO ZONES TODAY วีดีโอ ยอดฮิต วันนี้ !!

Chat Box of Paknam Ubon Club ทักทาย เว้าสู่กันฟัง

 Smile  พูด คุย สอบถาม สาระทุกข์ สุกดิบ กัน ได้ทุกเรื่องที่ Chat Box Laughing   


Get your own Chat Box! Go Large!

สื่อมวลชน ให้ความสำคัญ กับ ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี

:: รายการทีวี
  ช่อง 7 สี ช่วยชาติบูรณาการณ์ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี   ช่อง 7 สี สะเก็ดข่าว " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  3-Chanal  
:: หนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ " เหนือฟ้าใต้บาดาล โดย กังฟู "  ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ ตะลุยโลกใบใหญ่ ฉบับ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 หนังสือพิมพ์ข่าวสด " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี หนังสือพิมพ์มติชน   " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี    
หนังสือพิมพ์ประชารัฐ หนังสือพิมพ์แนวหน้าอีสาน  ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  หนังสือพิมพ์ภูธร " เที่ยงตรงฉับไว " ชุมชนบ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี        
:: นิตยสาร
 หนังสืออมตะ " หนังสือธรรมะ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี   หนังสือธงธรรม " หนังสือธรรมะ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  นิตยสาร ลานโพธิ์ " นิตยสารพระ " ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี   หนังสือนะโม " หนังสือธรรมะ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี    
:: หน่วยงานราชการ

      องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Amazing-Thailand

เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทย คึกคัก

   
:: เว็บไชต์ ที่เกี่ยวข้อง กับ ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี
 

 วัดปากน้ำอุบล.คอม

 ปากน้ำ94.คอม  
:: เว็บไชต์ เพื่อนบ้าน ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี - แลกลิงค์ เป็นเพื่อนบ้านกับ เรา

เที่ยวอุบล ฯ เมืองดอกบัว ทัวร์ลาวใต้ ไปได้ทุกวัน กับ South Laos Tour

บ้านออนซอน

วัดอีสานดอทคอม IsanGate.com

ไหว้พระประจำปีเกิด

 

 


l ล่องเรือสำราญ แม่น้ำเจ้าพระยาBANGKOK SIGHTSEEING lThailand Travel Guide informationl Thailand Highlight l ล้างแอร์ อุบล KANCHANABURI RIVERKWAI TOUR l  ดินเนอร์ เจ้าพระยา l CABARET SHOW THAILAND l ดินเนอร์ เจ้าพระยา ราคาถูก l KHAO YAI TOUR l

 เที่ยวอุบลราชธานี ไหว้พระเมืองอุบลราชธานี ท่องเที่ยว ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี แลกลิงค์ และ ดู ลิ้งค์ เพื่อนบ้าน กับเรา เพิ่มเติมได้ที่  " แลกลิงค์