ภาพพุทธประวัติ ที่จิตรงดงาม
วัดป่า บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง
ธรรมะออนไลน์ ฟรีหนังสือธรรมะ

หนังสือธรรมะ ดาวน์โหลด หนังสือ คติธรรม ข้อคิด ธรรมะออนไลน์ อ่าน ฟรี ๆ

ดารา ผู้ใจบุญ ร่วมทำบุญ
ดารา ร่วมทำบุญ ประเพณี แห่หลวงพ่อเงิน แต่ละปี หนุ่ม ศรราม เทพภิทักษ์ ปี 2552 นุ่น วรนุช ต๊อด ปิดิ บี มาติกา หนิง ปณิตา พร้อม คณะ ปี 2553
วิทยุ ออนไลน์ คลื่นแม่มูล

วิทยุ ออนไลน์ อุบลราชธานี  คลื่นแม่มูล ปากน้ำ FM 94.10 MHz

วิทยุ ออนไลน์ อุบลราชธานี  คลื่นแม่มูล ปากน้ำ FM 94.10 MHz

โหวต ท่องเที่ยว อุบลราชธานี
แหล่งท่องเที่ยว อุบลราชธานี แบบไหน ที่ท่านชื่นชอบ ?
 
ตอนนี้กำลัง Online กี่คน ?
เรามี 78 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

   

สักการะ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ณ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง (หลวงพ่อเงิน ๗๐๐ ปี) อุบลราชธานี  

วัดใต้ ไหว้พระ 9 วัด อุบลราชธานี

AddThis Social Bookmark Button

วัดใต้ - ไหว้พระ 9 วัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อุบลราชธานี

วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี - วัดใต้ - วัดกลาง - วัดหลวงวัดสุปัฎนารามวรวิหาร - วัดศรีอุบลรัตนาราม - วัดทุ่งศรีเมือง - วัดมณีวนาราม - วัดมหาวนาราม

วัดใต้ อุบลราชธานี ::  วัดใต้ พระเจ้าใหญ่องตื้อ วัดใต้ ตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรวิมล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (อยู่ทางทิศเหนือของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุบลราชธานี) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สร้างเมื่อ พ.ศ.2373 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมา วัดใต้ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อวัดเป็น "วัดใต้ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ"

วัดใต้ - ไหว้พระ 9 วัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อุบลราชธานี เพราะเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปเก่าแก่ นามว่า " พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ " เนื้อทองนาคสำริด หน้าตัก 51 นิ้ว (1.27 ม.) สูง 85 นิ้ว (2.12 ม.) ใช้ทองนาคเงินสำริดหล่อองค์พระ หนักเก้าแสนบาท พระพุทธลักษณะเป็นปางมารวิชัย พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ที่ วัดใต้ มีความสำคัญเป็น 1 ใน 5 องค์ในจำนวนพระเจ้าองค์ตื้อ ในประเทศไทย ได้แก่ ที่เชียงใหม่ ชัยภูมิ หนองคาย และที่วัดพระโต กิ่งอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  กับที่ ประเทศลาว อีก 1 องค์
พระเจ้าองค์ตื้อ เป็นพระประทานที่ประดิษฐานภายในอุโบสถมีเนื้อทองสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๑๓๐ เซนติเมตร ความสูง ๒๑๓ เซนติเมตร ตามตำนานว่าสมัยเวียงจันทร์เมื่อพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชมีอายุประมาณ ๔๐๐ ปี จะเห็นได้ใน ประเทศไทย ( โดยไม่ รวม ที่ ประเทศลาว อีก 1 องค์ )ของเราซึ่งมีพระพุทธรูปประธาน พระนามว่า พระเจ้าองค์ตื้ออยู่ ๔ องค์ คือ
๑. พระเจ้าองค์ตื้อ อยู่วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมืองอุบลราชธานี
๒. พระเจ้าองค์ตื้อ อยู่ที่วัดหนองแซง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
๓. พระเจ้าองค์ตื้อ อยู่ที่วัดสีชมพูอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
๔. พระเจ้าองค์ตื้อ อยู่ที่วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นรูปลักษณะคล้ายคลึงกันมาก ตามสันนิฐานว่า คงเป็นช่างสมัยเดียวกัน

วัดใต้ - ไหว้พระ 9 วัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อุบลราชธานี  
พระพุทธรูปปางยืนห้ามสมุทร ๔ องค์ และพระพุทธรูปเจตมนเพลิง องค์ตื้อ (สีดำสนิท) เป็นสิ่งสักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายใน พระอุโบสถ วัดใต้ ภายในวันที่ ๑ ถึง ๕ มีนาคมของทุกปี ทาง วัดใต้ จะจัดให้มีงานเทศกาลอัญเชิญพระพุทธรูปเจตมุนเพลิงองค์ตื้อ เพื่อให้ประชาชนได้นมัสการสรงน้ำตลอด ๕ วัน ๕ คืน ทั้งนี้ตามที่เล่าสืบต่อกันมาว่าก่อนและขณะหล่ออัญเชิญ พระเจ้าองค์ตื้อ มาประดิษฐานภายใน พระอุโบสถนั้น ได้เกิดฝนฟ้าคะนองนานได้ ๗ วัน ๗ คืน (เป็นที่เล่าสืบต่อกันมา) และฝาผนังของพระอุโบสถยังมีภาพวาดเขียนพุทธประวัติและพระเจ้าสิบชาติ ภาพรูปเหมือนอดีตพระบูรพาจารย์ ประวัติศาสตร์ของ เมืองอุบลราชธานีได้บันทึกของเก่าไว้ว่า ปูชนียวัตถุสถานสำคัญ ๓ วัดของเมืองอุบลราชธานี คือ พระบทม์ อยู่วัดกลาง พระปางอยู่ วัดใต้ และ หอไตรอยู่วัดทุ่งศรีเมือง (พระปางอยู่วัดใต้ หมายถึงพระปางห้ามสมุทรนั่นเอง)
วัดใต้ เป็น วัดบูรพาจารย์ทาง ฝ่ายวิปัสสนาธุระในอดีตพำนักในการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน โดยบูรพาจารย์ทางฝ่ายวิปัสสนาธุระในอดีตที่เคยพำนักเช่น พระอุปัชฌาย์สีทา ชยเสโน พระอาจารย์เสาร์ กนตสีโล และท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนโท จันทร์) เป็นต้น ซึ่งบูรพาจารย์ทุกท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ เป็นศาสนทายาทเผยแผ่สัจจธรรมในพระพุทธศาสนา จนเป็นที่รู้จักเลื่องลือในพระเกียรติคุณของบูรพาจารย์ มาจนตราบเท่าทุกวันนี้
วัดใต้เทิงมีปูชนียสถานเจดีย์ ที่เก่าแก่ชำรุดทรุดโทรมหักพังลงไปหมดตามกาลเวลา เหลือเพียงแด่ฐานอิฐเก่าๆ อายุประมาณ ๒๐๐ ปี เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๓ อดีตเจ้าอาวาสวัดใต้เทิง (พระปลัดสิงห์ สุวโจ) ได้รื้อขุดลึกลงไปประมาณ ๒ เมตร ได้พบพระพุทธรูป ๒ องค์ เนื้อสัมฤทธิ์ ปางยืนห้ามสมุทร ปัจจุบันได้นำขึ้นไปไว้ภายในอุโบสถ ด้านหลัง พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ พุทธสาสนิกชน สามารถไปกราบนมัสการ ได้ทุกวัน ผู้เป็นพยานในการขุดรื้อเจดีย์องค์เก่าขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่คือ นายสมร แก่นอาสา (อดีต พระสมร) ท่านผู้นี้เคยบวชอยู่วัดใต้เทิง ฉะนั้นเจดีย์เก่าแก่องค์เดิมเรียกว่า “เจดีย์แก้วพระปางสัมฤทธิ์” ทาง วัดใต้เทิง คณะสงห์ทายกทายิกากรรมการได้เริ่มโครงการเพื่อจะบูรณะก่อสร้างเจดีย์แก้วพระปางสัมฤทธิ์ แทนองค์เก่าไว้เป็นที่สักการบูชาไว้ในพระพุทธศาสนาตลอดไป

ที่มา : http://www.southlaostour.com/แหล่งเที่ยว-อุบลราชธานี/วัดใต้-พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ.html

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
 

แฟนคลับ ปากน้ำ FC กด Like ปากน้ำ อุบล คลับ ฮักปากน้ำ ติดตามเรา บน Facebook เด้อ..

ข่าวสาร ข้อมูล ความเคลื่อนไหว เว็บบอร์ด ล่าสุด บน เว็บบอร์ด ปากน้ำ อุบล คลับ !!

ความเคลื่อนไหวอื่นๆ »

VDO ZONES TODAY วีดีโอ ยอดฮิต วันนี้ !!

Chat Box of Paknam Ubon Club ทักทาย เว้าสู่กันฟัง

 Smile  พูด คุย สอบถาม สาระทุกข์ สุกดิบ กัน ได้ทุกเรื่องที่ Chat Box Laughing   


Get your own Chat Box! Go Large!

สื่อมวลชน ให้ความสำคัญ กับ ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี

:: รายการทีวี
  ช่อง 7 สี ช่วยชาติบูรณาการณ์ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี   ช่อง 7 สี สะเก็ดข่าว " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  3-Chanal  
:: หนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ " เหนือฟ้าใต้บาดาล โดย กังฟู "  ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ ตะลุยโลกใบใหญ่ ฉบับ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 หนังสือพิมพ์ข่าวสด " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี หนังสือพิมพ์มติชน   " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี    
หนังสือพิมพ์ประชารัฐ หนังสือพิมพ์แนวหน้าอีสาน  ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  หนังสือพิมพ์ภูธร " เที่ยงตรงฉับไว " ชุมชนบ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี        
:: นิตยสาร
 หนังสืออมตะ " หนังสือธรรมะ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี   หนังสือธงธรรม " หนังสือธรรมะ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  นิตยสาร ลานโพธิ์ " นิตยสารพระ " ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี   หนังสือนะโม " หนังสือธรรมะ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี    
:: หน่วยงานราชการ

      องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Amazing-Thailand

เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทย คึกคัก

   
:: เว็บไชต์ ที่เกี่ยวข้อง กับ ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี
 

 วัดปากน้ำอุบล.คอม

 ปากน้ำ94.คอม  
:: เว็บไชต์ เพื่อนบ้าน ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี - แลกลิงค์ เป็นเพื่อนบ้านกับ เรา

เที่ยวอุบล ฯ เมืองดอกบัว ทัวร์ลาวใต้ ไปได้ทุกวัน กับ South Laos Tour

บ้านออนซอน

วัดอีสานดอทคอม IsanGate.com

ไหว้พระประจำปีเกิด

 

 


l ล่องเรือสำราญ แม่น้ำเจ้าพระยาBANGKOK SIGHTSEEING lThailand Travel Guide informationl Thailand Highlight l ล้างแอร์ อุบล KANCHANABURI RIVERKWAI TOUR l  ดินเนอร์ เจ้าพระยา l CABARET SHOW THAILAND l ดินเนอร์ เจ้าพระยา ราคาถูก l KHAO YAI TOUR l

 เที่ยวอุบลราชธานี ไหว้พระเมืองอุบลราชธานี ท่องเที่ยว ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี แลกลิงค์ และ ดู ลิ้งค์ เพื่อนบ้าน กับเรา เพิ่มเติมได้ที่  " แลกลิงค์