ภาพพุทธประวัติ ที่จิตรงดงาม
วัดป่า บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง
ธรรมะออนไลน์ ฟรีหนังสือธรรมะ

หนังสือธรรมะ ดาวน์โหลด หนังสือ คติธรรม ข้อคิด ธรรมะออนไลน์ อ่าน ฟรี ๆ

ดารา ผู้ใจบุญ ร่วมทำบุญ
ดารา ร่วมทำบุญ ประเพณี แห่หลวงพ่อเงิน แต่ละปี หนุ่ม ศรราม เทพภิทักษ์ ปี 2552 นุ่น วรนุช ต๊อด ปิดิ บี มาติกา หนิง ปณิตา พร้อม คณะ ปี 2553
วิทยุ ออนไลน์ คลื่นแม่มูล

วิทยุ ออนไลน์ อุบลราชธานี  คลื่นแม่มูล ปากน้ำ FM 94.10 MHz

วิทยุ ออนไลน์ อุบลราชธานี  คลื่นแม่มูล ปากน้ำ FM 94.10 MHz

โหวต ท่องเที่ยว อุบลราชธานี
แหล่งท่องเที่ยว อุบลราชธานี แบบไหน ที่ท่านชื่นชอบ ?
 
ตอนนี้กำลัง Online กี่คน ?
เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

   

สักการะ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ณ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง (หลวงพ่อเงิน ๗๐๐ ปี) อุบลราชธานี  

ไหว้พระประจำปีเกิดปีจอ ไหว้พระตามปีเกิด ปีจอ ปีหมา

AddThis Social Bookmark Button

 

 

ไหว้พระประจำปีเกิด ปีระกา ไหว้พระตามปีเกิด ปีระกา ปีไก่

๑๑.ปีจอ (หมา)  หลวงพ่อวัดป่างิ้ว  วัดป่างิ้ว  จังหวัดเชียงราย
ประวัติหลวงพ่อวัดป่างิ้ว
ชั้นและชนิดของวัด
     วัดป่างิ้ว เป็นวัดราษฎร์
ที่ตั้ง/สังกัด
     วัดป่างิ้ว ตามเลขทะเบียนที่ ๓๐๑ ปัจจุบันคือ ๓๐๐ ตั้งอยู่ ณ ถนนสายหลัก เส้นทางสายพหลโยธิน เชียงใหม่-เชียงราย  หมู่ที่ ๑ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๗๐
     มีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๘๓ ตารางวา ตามโฉนดที่ดิน น.ส.๓ ส.ค.๑

ไหว้พระประจำปีเกิดปีจอ ไหว้พระตามปีเกิด ปีจอ ปีหมา หลวงพ่อวัดป่างิ้ว  วัดป่างิ้ว  จังหวัดเชียงราย


เลขที่ ๔๕๔-๔๕๕ ลักษณะพื้นที่ราบเรียบสี่เหลี่ยม มีอาณาเขตอุปจาร(ติดต่อ)ดังนี้
     ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตยาว ๒ เส้น ๕ วา ๓ ศอก จรดถนนพหลโยธิน
     ทิศตะวันตก   มีอาณาเขตยาว ๒ เส้น ๑๐ วา ๓ ศอก จรดที่ดิน นายแก่น  โกฏิ์จันทร์
     ทิศเหนือ  มีอาณาเขตยาว ๒ เส้น ๑๐ วา ๓ ศอก จรดทางเข้าหมู่บ้านป่างิ้ว-ฮ่างต่ำ
ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
     ทิศใต้  มีอาณาเขตยาว ๒ เส้น ๑๐ วา ๓ ศอก จรดลำเหมือง
     วัดป่างิ้วสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๑
ที่ธรณีสงฆ์
     วัดป่างิ้ว มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๓ แปลง มีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา (ไม่รวมที่ดินที่ตั้งวัดดังกล่าวมา) ตามโฉนดที่ดิน น.ส.๓
ส.ค.๑ เลขที่ ๔๕๖-๔๙๔๗-๔๙๔๑ เป็นพื้นที่ราบเรียบ มีหมู่บ้านและถนนล้อมรอบทั้ง ๔ ทิศ ตั้งอยู่ ณ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย
ประวัติผู้สร้างวัด
     เมื่อประมาณ ๒๐๐ กว่าปีมาแล้ว มี ๓ ตระกูลใหญ่ เป็นผู้บุกเบิกก่อสร้างวัดป่างิ้วขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยนั้น ๓ ตระกูลใหญ่คือ
๑. ตระกูล  พญาผาบ ได้แก่  ผาบมณี, ผาบเต๋จ๊ะ, และ ผาบสุวรรณ
๒. ตระกูล พญาขันธ์ ได้แก่ ตระกูล ธนะชัยขันธ์
๓. ตระกูล ท้าวเสมอใจ ได้แก่ ตระกูล ใจเสมอ
      ทั้ง ๓ ตระกูลได้อพยพมาจากเชียงใหม่ พร้อมด้วยบริวาร ได้มาตั้งถิ่นฐานทำการบุกเบิกก่อสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่ ณ บริเวณหมู่บ้านป่างิ้ว
      ทั้ง ๓ ตระกูลมีความผูกพันกันมา  เป็นเวลาช้านาน เคยได้อยู่ด้วยกัน ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขเคียงข้างกันมาโดยตลอด กอปรกับทั้ง ๓ ตระกูลนี้
เป็นผู้ที่มีความเคารพนับถือศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา และเคร่งครัดในความเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก จึงได้ร่วมมือ        ร่วมแรงร่วมใจกันบุกเบิกก่อสร้างวัดป่างิ้วขึ้น  เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ    และเป็นประโยชน์ก่อให้เกิดกิจกรรมที่สำคัญทางพระพุทธสาสนา
อย่างมากมายมหาศาลเหลือที่จะพรรณนา  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
     นับได้ว่าท่านเหล่านั้นได้สร้างคุณงามความดีเป็นคุณูปการฝากไว้  ในโลกนี้ ในพระพุทธศาสนาให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกนึกถึงตลอดกาลนาน 
     ต่อมาประมาณ ๑๕๐ ปี    มีอุบาสกยานะ     (ทิดยานะ หรือ หนานยานะ)     ได้มีกุศลเจตนาศรัทธาอันแรงกล้าในบวรพระพุทธศาสนา     ได้เป็นประธานดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์วัดป่างิ้ว ซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรม    ขึ้นมาใหม่เรื่อยมา และมีการพัฒนาดูแลจากเจ้าอาวาสวัดลำดับที่ ๒ เรื่อยมาจนถึงลำดับที่  ๑๙  ถึงยุคสมัยของพระเดชพระคุณ  พระสุนทรปริยัติวิกรม (ทรัพย์ นรินฺโท)  ได้เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุ และจัดซื้อที่ดินขยายที่ดินของวัด ซึ่งเป็นศาสนสมบัติ ของวัดป่างิ้วจนถึงปัจจุบันนี้ วัดป่างิ้ว แม้ว่าจะเป็นวัดธรรมดาชนิดสามัญ (วัดราษฎร์) ได้พัฒนาเจริญรุ่งเรืองก้าวสู่ยุคทองตั้งแต่ ปี   ๒๕๑๕   โดยพระเดชพระคุณ พระครูพิศาลนครกิจ           เจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า เจ้าอาวาสวัดเฟือยไฮ  พร้อมทั้งคณะกรรมการของวัด
ได้ไปนิมนต์ พระมหาทรัพย์  นรินฺโท (ปัจจุบันคือ พระสุนทรปริยัติวิกรม)  ให้มาบุกเบิกพัฒนานำพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุด  ทั้งด้านการพัฒนาศาสนาบุคคล ด้วยการจัดตั้งสำนักเรียนวัดป่างิ้ว   เปิดการศึกษาทั้งแผนกธรรมและบาลี   เปิดการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สำหรับเยาวชนทั่วไป และเปิดโรงเรียนอนุบาลของวัดป่างิ้ว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการการศึกษาภาษาบาลีทั่วประเทศต้องรู้จักสำนักเรียนวัดป่างิ้วเป็นอย่างดี   เนื่องจากได้ผลิตนักปราชญ์       ราชบัณฑิต  และมหาเปรียญมากมาย จนได้รับรางวัลประเภท “สำนักเรียนดีเด่น”
     จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๖  และมีความเจริญรุ่งเรืองมาจวบบั้นปลายชีวิตของเจ้าสำนักเรียน จนถึงปัจจุบัน

ไหว้พระตามปีเกิด ไหว้พระประจำปีเกิด ไหว้พระ 12 ปีนักษัตร ไหว้พระปีเราเกิด

แฟนคลับ ปากน้ำ FC กด Like ปากน้ำ อุบล คลับ ฮักปากน้ำ ติดตามเรา บน Facebook เด้อ..

ข่าวสาร ข้อมูล ความเคลื่อนไหว เว็บบอร์ด ล่าสุด บน เว็บบอร์ด ปากน้ำ อุบล คลับ !!

ความเคลื่อนไหวอื่นๆ »

VDO ZONES TODAY วีดีโอ ยอดฮิต วันนี้ !!

Chat Box of Paknam Ubon Club ทักทาย เว้าสู่กันฟัง

 Smile  พูด คุย สอบถาม สาระทุกข์ สุกดิบ กัน ได้ทุกเรื่องที่ Chat Box Laughing   


Get your own Chat Box! Go Large!

สื่อมวลชน ให้ความสำคัญ กับ ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี

:: รายการทีวี
  ช่อง 7 สี ช่วยชาติบูรณาการณ์ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี   ช่อง 7 สี สะเก็ดข่าว " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  3-Chanal  
:: หนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ " เหนือฟ้าใต้บาดาล โดย กังฟู "  ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ ตะลุยโลกใบใหญ่ ฉบับ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 หนังสือพิมพ์ข่าวสด " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี หนังสือพิมพ์มติชน   " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี    
หนังสือพิมพ์ประชารัฐ หนังสือพิมพ์แนวหน้าอีสาน  ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  หนังสือพิมพ์ภูธร " เที่ยงตรงฉับไว " ชุมชนบ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี        
:: นิตยสาร
 หนังสืออมตะ " หนังสือธรรมะ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี   หนังสือธงธรรม " หนังสือธรรมะ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  นิตยสาร ลานโพธิ์ " นิตยสารพระ " ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี   หนังสือนะโม " หนังสือธรรมะ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี    
:: หน่วยงานราชการ

      องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Amazing-Thailand

เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทย คึกคัก

   
:: เว็บไชต์ ที่เกี่ยวข้อง กับ ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี
 

 วัดปากน้ำอุบล.คอม

 ปากน้ำ94.คอม  
:: เว็บไชต์ เพื่อนบ้าน ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี - แลกลิงค์ เป็นเพื่อนบ้านกับ เรา

เที่ยวอุบล ฯ เมืองดอกบัว ทัวร์ลาวใต้ ไปได้ทุกวัน กับ South Laos Tour

บ้านออนซอน

วัดอีสานดอทคอม IsanGate.com

ไหว้พระประจำปีเกิด

 

 


l ล่องเรือสำราญ แม่น้ำเจ้าพระยาBANGKOK SIGHTSEEING lThailand Travel Guide informationl Thailand Highlight l ล้างแอร์ อุบล KANCHANABURI RIVERKWAI TOUR l  ดินเนอร์ เจ้าพระยา l CABARET SHOW THAILAND l ดินเนอร์ เจ้าพระยา ราคาถูก l KHAO YAI TOUR l

 เที่ยวอุบลราชธานี ไหว้พระเมืองอุบลราชธานี ท่องเที่ยว ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี แลกลิงค์ และ ดู ลิ้งค์ เพื่อนบ้าน กับเรา เพิ่มเติมได้ที่  " แลกลิงค์