ภาพพุทธประวัติ ที่จิตรงดงาม
วัดป่า บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง
ธรรมะออนไลน์ ฟรีหนังสือธรรมะ

หนังสือธรรมะ ดาวน์โหลด หนังสือ คติธรรม ข้อคิด ธรรมะออนไลน์ อ่าน ฟรี ๆ

ดารา ผู้ใจบุญ ร่วมทำบุญ
ดารา ร่วมทำบุญ ประเพณี แห่หลวงพ่อเงิน แต่ละปี หนุ่ม ศรราม เทพภิทักษ์ ปี 2552 นุ่น วรนุช ต๊อด ปิดิ บี มาติกา หนิง ปณิตา พร้อม คณะ ปี 2553
วิทยุ ออนไลน์ คลื่นแม่มูล

วิทยุ ออนไลน์ อุบลราชธานี คลื่นแม่มูล ปากน้ำ FM 94.10 MHz

วิทยุ ออนไลน์ อุบลราชธานี คลื่นแม่มูล ปากน้ำ FM 94.10 MHz

โหวต ท่องเที่ยว อุบลราชธานี
แหล่งท่องเที่ยว อุบลราชธานี แบบไหน ที่ท่านชื่นชอบ ?
 
ตอนนี้กำลัง Online กี่คน ?
เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

   

สักการะ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ณ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง (หลวงพ่อเงิน ๗๐๐ ปี) อุบลราชธานี  

บุญสังฆทาน เผือก มัน

AddThis Social Bookmark Button

บุญสังฆทาน เผือก มัน ประจำปี ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี

ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมบุญ วิถีพุทธ ประเพณีอีสาน " บุญสังฆทาน เผือก มัน ประจำปี " และ ประกวดสารภัญญะ พร้อม วางศิลาฤกษ์ อาคารปฎิบัติธรรม ศูนย์จริยธรรม ณ บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี , การทำบุญสังฆทาน เผือก มัน  อีกหนึ่งประเพณี อีสาน เก่าแก่ ที่ ปฏิบัติสืบเนื่อง กันมา ตั้งแต่โบร่ำโราณ - ปัจจุบัน การทำบุญสังฆทาน เป็นประเพณ๊ ทาง ภาคอีสาน ซึ่งได้ทำ เป็นประจำ ทุก ๆ ปี ใน ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
ทุกคุ้มวัด หมู่บ้าน จักต้องจัด งานบุญสังฆทาน ต่าง ๆ อาทิเช่น สังทานเผือก มัน , สังฆทานข้าวเม่า เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ โดยจะมี ชาวบ้าน แต่หมู่บ้านในละแวกไกล้เคียง มา ร่วมทำบุญ เพื่อเชื่อม สัมพันธ์ไมตรี และ เพิ่มความสามัคคี ใน หมู่ชุมชน ไกล้เคียง ได้ทั้ง บุญ และ ความสามัคคี ใน ชุมชน

บุญสังฆทาน เผือก มัน ประจำปี ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี 
และ ในปีนี้ เช่นกับ ทุกปี ๆ ชุมชน บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี ได้กำหนดจัด งานทำบุญ สังฆทานเผือกมัน ในวันที่ 16 ตุลาคม 2553 ณ วัดบ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
10.00 วางศิลาฤกษ์ อาคารปฎิบัติธรรม ศูนย์จริยธรรม บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี
11.00 ร่วมกัน ถวายสังฆทาน เผือก มัน แด่ พระภิกษุสงฆ์
หลังจากนั้น จะ เป็นการ ประกวดสารภัญญะ แต่ละคุ้มวัด หมู่บ้านต่าง ๆ และ ตามไปด้วย การ มอบทุนการศึกษา แด่เยาวชน
หลังจาก พระภิกษุสงฆ์ ฉันภัตตาหารเพล เสร็จ แล้ว ร่วมกันรับประทานอาหาร กลางวันพร้อมกัน ที่ ศาลาการเปรียญ
จึงขอ เรียนเชิญ สาธุชน ทุกท่าน มาร่วม บุญสังฆทาน เผือกมัน ณ วัดบ้านปากน้ำ อุบลราชธานี มา ณ โอกาศ นี้ด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ บุญสังฆทาน
"สังฆทาน" หมาย ถึงทานที่ถวายโดยไม่เจาะจงเฉพาะสงฆ์ รูปใด รูปหนึ่ง
คือถวายแก่สงฆ์ที่เป็นหมู่คณะ  สิ่งของที่ใช้ถวายสังฆทานก็ควรเลือกให้เหมาะสมต่อภิกษุภาวะ และภูมิประเทศ ที่วัดนั้นตั้งอยู่ เช่นแก้ภูมิแพ้ เป็นต้น รวบรวมสิ่งของใส่ภาชนะที่เหมาะสม และพระท่านสามารถนำไปใช้ได้ด้วยก็จะสุดยอด  และควรจะให้หยิบยกถวายประเคนได้ง่าย (ไม่จำเป็นต้องเป็นสีเหลือง) ถ้าเราหาเลือกซื้อของเอง น่าจะได้ของดี ของไม่หมดอายุ และราคาเหมาะสม 
สังฆทานนี้ พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นทานที่มีอานิสงส์มาก.
ลักษณะของทานที่ชื่อว่าเป็นสังฆทาน
ทานที่ได้ชื่อว่าเป็นสังฆทานนั้น จะต้องมีองค์ประกอบ ๒ ประการ คือ...
๑. จะต้องไม่เจาะจงตัวภิกษุผู้มารับทาน เช่นไม่ต้องระบุชื่อหรือตำแหน่งหน้าที่ของภิกษุที่จะให้มารับทาน เพียงแต่ไปติดต่อกับภิกษุหรือผู้ที่มีหน้าที่จัดกิจนิมนต์ แล้วแสดงความประสงค์ว่า ขอให้จัดภิกษุ ๑ รูป ๒ รูป หรือตามจำนวนที่ต้องการ เพื่อให้มารับสังฆทาน
๒. ต้องทำความเคารพยำเกรงในสงฆ์ และไม่ทำความดีใจหรือเสียใจให้เกิดขึ้น การทำความยำเกรงในสงฆ์คือ จัดแจงต้อนรับทำการถวายทานด้วยความเคารพ ถือว่าภิกษุนี้เป็นตัวแทนที่สงฆ์แต่งตั้งมา เมื่อได้ภิกษุที่เป็นพระเถระมารับทาน ก็ไม่ทำความดีใจให้เกิดขึ้นว่า เราได้ภิกษุผู้เป็นพระเถระมารับทาน หรือเมื่อได้ภิกษุหนุ่มเพิ่งบวชใหม่ หรือสามเณรเป็นผู้มารับทาน ก็ไม่ทำความเสียใจให้เกิดขึ้น
ถ้า ทำความดีใจหรือเสียใจให้เกิดขึ้น ทานนั้นไม่ชื่อว่า "สังฆทาน" ส่วนบุคคลใด ได้ภิกษุหนุ่มหรือเถระผู้เป็นพาลหรือบัณฑิต รูปใดรูปหนึ่งจากสงฆ์แล้ว ไม่สงสัยติดใจภิกษุรูปนี้เป็นผู้ทรงศีลหรือทุศีล (ถึงแม้ตนจะรู้ว่าภิกษุรูปนี้เป็นผู้ทุศีล) ย่อมอาจเพื่อทำความยำเกรงในสงฆ์ว่า เราจะถวายทานแก่สงฆ์โดยผ่านทางตัวแทน(คือภิกษุรูปนี้) ที่สงฆ์จัดมาให้ เช่นนี้ชื่อว่า "สังฆทาน"
 
ประมวลภาพ งานบุญสังฆทาน วางศิลาฤกษ์ อาคารปฎิบัติธรรม และ  มอบทุนการศึกษา ณ วัดบ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี

งานสังฆทาน วางศิลาฤกษ์ อาคารปฎิบัติธรรม และ มอบทุนการศึกษา ณ วัดบ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี

 งานสังฆทาน วางศิลาฤกษ์ อาคารปฎิบัติธรรม และ มอบทุนการศึกษา ณ วัดบ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี

งานสังฆทาน วางศิลาฤกษ์ อาคารปฎิบัติธรรม และ มอบทุนการศึกษา ณ วัดบ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี

งานสังฆทาน วางศิลาฤกษ์ อาคารปฎิบัติธรรม และ มอบทุนการศึกษา ณ วัดบ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี

งานสังฆทาน วางศิลาฤกษ์ อาคารปฎิบัติธรรม และ มอบทุนการศึกษา ณ วัดบ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี

งานสังฆทาน วางศิลาฤกษ์ อาคารปฎิบัติธรรม และ มอบทุนการศึกษา ณ วัดบ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี

งานสังฆทาน วางศิลาฤกษ์ อาคารปฎิบัติธรรม และ มอบทุนการศึกษา ณ วัดบ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี

งานสังฆทาน วางศิลาฤกษ์ อาคารปฎิบัติธรรม และ มอบทุนการศึกษา ณ วัดบ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี

คุณอรุณี ปิติรมย์ภักดี มอบ ชุดสโมสร เชลซี ให้ กับ ผอ เฉลิมศักดิ์ กลิ่นบัว โรงเรียน บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง

แฟนคลับ ปากน้ำ FC กด Like ปากน้ำ อุบล คลับ ฮักปากน้ำ ติดตามเรา บน Facebook เด้อ..

ข่าวสาร ข้อมูล ความเคลื่อนไหว เว็บบอร์ด ล่าสุด บน เว็บบอร์ด ปากน้ำ อุบล คลับ !!

ความเคลื่อนไหวอื่นๆ »

VDO ZONES TODAY วีดีโอ ยอดฮิต วันนี้ !!

Chat Box of Paknam Ubon Club ทักทาย เว้าสู่กันฟัง

 Smile  พูด คุย สอบถาม สาระทุกข์ สุกดิบ กัน ได้ทุกเรื่องที่ Chat Box Laughing   


Get your own Chat Box! Go Large!

สื่อมวลชน ให้ความสำคัญ กับ ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี

:: รายการทีวี
  ช่อง 7 สี ช่วยชาติบูรณาการณ์ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี   ช่อง 7 สี สะเก็ดข่าว " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  3-Chanal  
:: หนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ " เหนือฟ้าใต้บาดาล โดย กังฟู " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ ตะลุยโลกใบใหญ่ ฉบับ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 หนังสือพิมพ์ข่าวสด " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี หนังสือพิมพ์มติชน  " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี    
หนังสือพิมพ์ประชารัฐ หนังสือพิมพ์แนวหน้าอีสาน ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  หนังสือพิมพ์ภูธร " เที่ยงตรงฉับไว " ชุมชนบ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี        
:: นิตยสาร
 หนังสืออมตะ " หนังสือธรรมะ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี   หนังสือธงธรรม " หนังสือธรรมะ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี  นิตยสาร ลานโพธิ์ " นิตยสารพระ " ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี   หนังสือนะโม " หนังสือธรรมะ " ชุมชนปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี อุบลราชธานี    
:: หน่วยงานราชการ

      องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Amazing-Thailand

เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทย คึกคัก

   
:: เว็บไชต์ ที่เกี่ยวข้อง กับ ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี
 

 วัดปากน้ำอุบล.คอม

 ปากน้ำ94.คอม  
:: เว็บไชต์ เพื่อนบ้าน ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง หลวงพ่อเงิน 700 ปี - แลกลิงค์ เป็นเพื่อนบ้านกับ เรา

เที่ยวอุบล ฯ เมืองดอกบัว ทัวร์ลาวใต้ ไปได้ทุกวัน กับ South Laos Tour

บ้านออนซอน

วัดอีสานดอทคอม IsanGate.com

ไหว้พระประจำปีเกิด

 

 


l ล่องเรือสำราญ แม่น้ำเจ้าพระยาBANGKOK SIGHTSEEING lThailand Travel Guide informationl Thailand Highlight l ล้างแอร์ อุบล KANCHANABURI RIVERKWAI TOUR l  ดินเนอร์ เจ้าพระยา l CABARET SHOW THAILAND l ดินเนอร์ เจ้าพระยา ราคาถูก l KHAO YAI TOUR l

 เที่ยวอุบลราชธานี ไหว้พระเมืองอุบลราชธานี ท่องเที่ยว ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี แลกลิงค์ และ ดู ลิ้งค์ เพื่อนบ้าน กับเรา เพิ่มเติมได้ที่  " แลกลิงค์